Vajanského Martin 2020

Milí priatelia,

tento rok priniesol so sebou nové, nepoznané situácie a „premiešal nám karty“ trochu inak, ako sme boli po minulé roky zvyknutí..

Vajanského Martin 2020 – regionálne kolo pre Martin a Turčianske Teplice – sa preto uskutoční len v rámci IV. a V. kategórie, teda:

IV. kategória: žiaci 1. – 4. ročníka stredných škôl, 5. – 8. ročníka osemročných a bilingválnych gymnázií a ostatná nevysokoškolská mládež do 19 rokov vrátane

V. kategória: študenti vysokých škôl bez ohľadu na vek, žiaci 5. – 6. ročníka konzervatórií a dospelí od 20 rokov

Podujatie regionálneho kola presunuté z jari sa uskutoční 10. septembra 2020 v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska od 8:30 hod. 

Dohliadame pritom na dodržiavanie aktuálne platných hygienických, bezpečnostných a epidemiologických opatrení.

#tks #próza #poézia #hviezdoslavovKUBIN #vajanskehoMARTIN