Vajanského Martin 2021 – krajské kolo súťaže

Vajanského Martin 2021 – krajské kolo súťaže

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo na 28. septembra krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy detí, mládeže a dospelých – 67. ročník Hviezdoslavovho Kubína.

Ani tentokrát sme sa však nevyhli organizačným zmenám súťaže. Na základe aktuálnych informácií z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva sme boli nútení pristúpiť ako organizátori k zmene súťaže z prezenčnej na dištančnú formu.

Plánované podujatie sa v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou malo konať v reprezentatívnych priestoroch Národnej dvorany jej Literárneho múzea. Aj napriek tomu, že podujatie bolo presunuté do online priestoru, Literárne múzeum SNK ostáva návštevníkom naďalej otvorené pri dodržaní aktuálnych protipandemických nariadení –  viac informácií na: https://www.snk.sk/sk/navstivte-nas/literarne-muzeum.html.

V Turčianskom kultúrnom stredisku sa tak stretla 6 členná porota z celého kraja, ale súťažiacich hodnotila na základe zaslaných videí. Individuálne majú všetci  možnosť dodatočne osloviť členov poroty so svojimi otázkami, čím je zabezpečená komunikácia a odporúčania poroty so súťažiacimi.

62 súťažiacich recitátorov reprezentovalo päť regiónov Žilinského kraja: Turiec, Horné Považie, Liptov, Kysuce a Oravu. Postupujúci recitátori a kolektívy budú zastupovať svoje kraje v celoslovenskej súťaži, ktorá sa uskutoční 27. – 30. októbra 2021 v Dolnom Kubíne. Všetkým oceneným gratulujeme a držíme palce!

Krajské kolo súťaže Vajanského Martin 2021 bolo financované s podporou Žilinského samosprávneho kraja. 

 

Výsledková listina víťazov : Hviezdoslavov-Kubin-2021-protokol-recitatori

 

Predseda odbornej poroty: Mgr. Zuzana Demková, Námestovo

Členka odbornej poroty: Mgr. Tatiana Mravcová, Liptovský Mikuláš

Člen odbornej poroty: Mgr. art. Tomáš Tomkuljak, Martin

 

Predseda odbornej poroty: Mgr. art. Vladimír Mores, Žilina

Členka odbornej poroty: Mgr. Soňa Šebová, Lipt. Mikuláš

Členka odbornej poroty: Mgr. Vanda Rozenbergová, Prievidza

 

Ivana Bednáriková

Metodička za literatúru a hovorené slovo

Turčianske kultúrne stredisko v Martine