AMFO opäť v Martine !!!

Celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby sa vracia opäť do Martina!

Počiatky súťaže sa datujú od roku 1973, avšak jej história a názov AMFO sa viaže s oveľa skorším obdobím, s rokom 1965 a iniciatívou martinských fotografov z Fotoklubu DK ROH ZŤS (dnes Fotoklub Karola Plicku) priniesť celoštátnu (československú) súťaž amatérskej fotografie spolu s výstavou do Martina (do priestorov DK ROH – dnešný DK Strojár). Aj súčasný názov AMFO (amatérska fotografia) znamenal amatérska martinská fotografia. Súťaž mala svoj vizuál v podobe jednotného grafického znaku a odznaku používaného v Československu. Spolu so súťažou AMFO prebiehala aj prehliadka diapozitívov pod názvom DIAFOTO.

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja získalo na základe konkurzu vyhláseného Národným osvetovým centrom poverenie na organizovanie celoštátneho kola súťaže AMFO v rokoch 2021-2024. AMFO je celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby, ktorá je jedinou svojho druhu na Slovensku. Uskutočňuje sa každoročne, keď v priebehu roka postupne prebiehajú regionálne a krajské kolá naprieč Slovenskom a súťaž v novembri vrcholí celoštátnym kolom. Súťaž a aktivity s ňou spojené vytvárajú priestor na vznik a prezentáciu tvorby. Zámerom je podporiť čo najširšiu skupinu tvorcov fotografie, osloviť mladú generáciu.

Do aktuálneho 49.ročníka súťaže AMFO 2021 sa zapojilo celkovo 786 fotografov a fotografiek z celého Slovenska, pričom do celoštátneho kola ich postúpilo 303. Odborná porota navrhla vystaviť 129 autorov a udeliť 27 cien a 31 čestných uznaní.

Víťaza/Víťazku hlavnej ceny a presné umiestnenie autorov/autoriek bude oznámené na slávnostnom vyhodnotení a vernisáži AMFO 2021 v piatok 26. 11. 2021 v Slovenskej národnej knižnici v Martine.

Celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby nie je prezentovaná len výstavou vybraných a ocenených fotografií, ale aj ďalšími sprievodnými výstavami a nezabudlo sa ani na atraktívne edukatívne foto – workshopy či besedy.

Výstava vybraných a ocenených autorov/autoriek 49. ročníka AMFO bude prístupná pre širokú verejnosť  od 5.11 do 30.11.2021 v priestoroch Slovenskej národnej knižnice v Martine. Výstava „Predstavujeme vám“ porotcov AMFO 2021 bude nainštalovaná v priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine od 5.11. do 14.12.2021. Martinskú pešiu zónu bude v dňoch 3.11. – 15.12.2021 zdobiť výstava fotografií „Prchavá prítomnosť“ na tému rodina.

Projekt AMFO 2021 je realizovaný s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja, Fondu na podporu umenia, Národného osvetového centra, mesta Martin a v spolupráci s Slovenskou národnou knižnicou a Turčianskou knižnicou v Martine.

Záštitu nad podujatím prebrala predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová.

Všetkým partnerom a spoluorganizátorom za ich pomoc a podporu ďakujeme 🙂

Tešíme sa na vás na výstavách, besedách a tvorivých dielňach.