Vajanského Martin 2022 – krajské kolo súťaže

Milí priatelia recitácie a hovoreného slova,

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo na 2. – 4. mája 2022 krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy detí, mládeže a dospelých – 68. ročník Hviezdoslavovho Kubína.

Tento rok sa o priazeň poroty uchádza 95 jednotlivcov a 3 detské divadlá poézie.

Spolu 120 súťažiacich recitátorov reprezentuje päť regiónov Žilinského kraja: Turiec, Horné Považie, Liptov, Kysuce a Oravu.

V pondelok 2. mája si sily zmerali Detské divadlá poézie – vďaka Biblickej škole v Martine, ktorá na tieto účely zapožičala Turčianskemu kultúrnemu stredisku pódiový priestor.

V utorok 3. mája 2022 sa v Literárnom múzeu Slovenskej národnej knižnice uskutoční súťaž a prehliadka v III., IV. a V. kategórii – čiže mládeže a dospelých, a v stredu 4. mája 2019 budú súťažiť mladšie deti od 7 do 12 rokov v rámci I. a II. kategórie.

Podujatie Vajanského Martin 2022 je financované z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Postupujúci recitátori a kolektívy budú zastupovať svoje kraje v celoslovenskej súťaži, ktorá sa uskutoční 22. – 25. júna 2022 v Dolnom Kubíne. Všetkým oceneným gratulujeme a držíme palce!

 

Ivana Bednáriková

Metodička pre literatúru a hovorené slovo

Turčianske kultúrne stredisko

literatura@tks.sk

0917 494 708