XXVI. Gorazdov literárny Prešov

XXVI. Gorazdov literárny Prešov

Divadlo Jonáša Záborského – útvar osvetovej činnosti v Prešove je jedným z hlavných vyhlasovateľov celoštátnej súťaže s medzinárodnou účasťou v tvorbe duchovnej poézie, prózy a drámy.

Súťaž má jedno kolo. Vyhlasuje sa 22. júna 2021, uzávierka súťaže je 15.októbra 2021. Slávnostné vyhlásenie výsledkov XXVI. Gorazdovho literárneho Prešova je naplánované na 4. december 2021.

Prihlášky, prípadne ďalšie otázky posielajte na :

PhDr. Dagmar Rusnáková
Divadlo Jonáša Záborského
útvar osvetovej činnosti
Námestie legionárov 6
081 61 Prešov
tel: 051 773 41 87
e-mail: rusnakova.osveta@djz.sk

XXVI. GLP2021 PROPOZICIE