Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, vážení kolegovia

 

dovoľte mi, aby som Vás v mene Gemersko-malohontského osvetového strediska v Rimavskej Sobote, ako hlavného organizátora XV. ročníka celoslovenskej súťaže v prednese slovenskej rozprávky Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas informovala o jej ďalšom priebehu. Nakoľko nám aktuálna situácia nedovoľuje organizovať hromadné podujatia nad 50 osôb, rozhodli sme sa danú súťaž uskutočniť online, t. j. prostredníctvom Vašich video nahrávok.

Sme veľmi radi, že aj napriek nepriaznivej situácii sa nám do súťaži prihlásilo dosť súťažiach. Preto by sme im, ale aj ďalším, ktorí sa do súťaže neprihlásili, či už z dôvodu obavy alebo z iných dôvodov, chceli dať možnosť zúčastniť sa súťaže, hoci vieme, že atmosféra celej súťaže je neporovnateľná s touto formou. Veríme, že táto forma súťaže bude akousi odmenou pre Vašich žiakov, ako aj učiteľov a že ich práca nevyjde nazmar. Uzávierka video nahrávok víťazov regionálnych kôl všetkých recitačných súťaží, ktorých predmetom umeleckého prednesu bola slovenská rozprávka je 20. október 2020.

Po tomto termíne už nebudú nahrávky akceptované! Video nahrávky môžete posielať mailom na adresu: remeslogmos@rsnet.sk. Odborná porota následne vyhodnotí zvukové nahrávky. Výsledky súťaže Vám oznámime prostredníctvom e-mailu, webovej stránky GMOS, ako aj facebookovej stránky.

Veríme, že celá situácia sa bude postupne opakovať a my sa budeme môcť opäť osobne stretnúť budúci rok v Drienčanoch na XVI. ročníku celoslovenskej súťaže Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas. Prajem Vám pevné nervy, veľa síl a hlavne všetko dobré v tejto neľahkej dobe. Tešíme sa na Vaše video nahrávky.

 

S pozdravom

 

Ing. Magdaléna Kantorová

odborný pracovník pre remeslo

a tradičnú ľudovú kultúru

GMOS Rimavská Sobota

e-mail: remeslogmos@rsnet.sk

t.č.: 047/56 31 095