Timravina Studnička presunutá na 2021

Dobrý deň,

mesto Lučenec ako vyhlasovateľ súťaží Timravina studnička a Petrohrad očami detí sa na Vás obracia s prosbou o súčinnosť pri propagácii a realizácii spomenutých projektov.

Vzhľadom na prebiehajúce opatrenia a núdzový stav, ktorý neumožňuje organizovať verejné, kultúrne a spoločenské   podujatia nad 50 osôb súťaž v prednese pôvodnej slovenskej tvorby Timravina studnička plánujeme presunúť na I. polrok 2021.  Výtvarná súťaž Petrohrad očami detí ostáva  v plánovanom termíne a do polovice novembra 2020 nám môžu súťažiaci práce  doručiť na adresu Mestského úradu v Lučenci.

Pravidelne budeme informovať o súťažiach prostredníctvom oficiálnej stránky mesta www.lucenec.sk , kde sú pre záujemcov sprístupnené propozície. V prípade otázok ma prosím kontaktujte.

Ďakujem za Vašu pomoc a ústretovosť pre rozvoj talentov v oblasti umeleckého slova a výtvarného umenia.

S pozdravom,

Bc. Renáta Libiaková Peržeľová

Referentka pre kultúru,

tajomníčka Zboru pre občianske záležitosti

Oddelenie školstva , sociálnych vecí, kultúry a športu

+421 905 614 782       tel.: 047/43 07 232     renata.perzelova-libiakova@lucenec.sk