Už poznáme víťazky/víťazov celoštátneho kola súťaže AMFO 2021!

Milí priatelia fotografie, súťažiaci, kolegovia,

máme za sebou slávnostné vyhlásenie výsledkov celoštátneho kola AMFO 2021, ktoré sa uskutočnilo formou streamovania NAŽIVO z priestorov Slovenskej národnej knižnice v Martine v piatok 26.novembra. Do tohtoročnej súťaže sa prihlásilo 786 súťažiacich, z ktorých do celoštátneho kola postúpilo 303. Súťažilo sa v troch vekových kategóriách : autori do 15 rokov, autori od 15 do 25 rokov, treťou kategóriou boli prihlásení autori nad 25 rokov. V „C“ a „D“ kategórii súťažili autori bez rozlíšenia veku v rámci kategórie „Cykly a seriály“ (C kategória) a Experiment (D kategória).

Dvoma absolútnymi víťazkami v tomto roku sa stali Lucia Kuklišová s fotografiami Rodinné puto I – III a Marta Vitáriušová s fotografiou nazvanou M. Všetkým víťazom a oceneným srdečne blahoželáme!

Súťažiaci a vystavujúci autori sa po vyhlásení výsledkov mohli prihlásiť na online rozborový seminár, ktorý prebiehal cez Zoom platformu. Každý prihlásený tak mal priestor vypočuť si cenné rady a postrehy prítomných porotcov.

Lenka Lindák Lukačovičová, predsedníčka poroty AMFO 2021, súhrnne zhodnotila 49. ročník súťaže. 

„Fotografia na počiatku svojho vzniku bola veľmi náročným, ale aj nákladným procesom, ktorý sa postupne zjednodušoval a stával čoraz dostupnejším pre každého. Stojí za tým bezpochyby aj spoločnosť Kodak, ktorá v používaní fotografie vytvorila revoltu. Svojím sloganom: „Vy stlačíte spúšť, my urobíme zvyšok,“ (1897) sa z fotografie stalo médium, ktoré bolo dostupné každému, kto mal chuť komponovať. Zjednodušenie celého procesu vyvolávania filmov aj snímok otvorilo bránu fotografii, aby prenikala do širokých spoločenských vrstiev. S tým sa, samozrejme, postupne menil aj prístup k nej. Čoraz častejšie sa praktizovala ako záujmová tvorivá činnosť vo voľnom čase, ale aj ako umelecká disciplína s presahom.

Už pri online konzultácii fotografických prác v marci 2021 s mladými autormi z Modry som bola prekvapená ich záujmom o témy – prírodu, svet a kozmológiu. Svedčí o tom aj súťažná kategória mladých do 15 rokov, ktorá bezpochyby hlási návrat k prírode. Neupadá ani záujem o čiernobielu fotografiu až „martinčekovského“ charakteru, ktorá bola vo všetkých troch kategóriách výrazne zastúpená. Možným vysvetlením je návrat a opätovná fascinácia klasickou analógovou fotografiou, čo cítiť aj v tonalite, zrne a spracovaní i farebných snímok.

Experimentátorská poloha prihlásených sa objavuje v dvoch rovinách —analógovej, ručnej a digitálnej manipulácii, koláži. Absentujú vlastné kreatívne nápady, ktoré by sa dali rozvíjať inscenovaním (nie „internetovaním“), a to potvrdzuje aj fakt, že v celoslovenskom kole boli dve absolútne identické fotografie, len z iných krajských kôl. Inscenačné tendencie a výtvarné fantazírovanie nahradili kompozične atraktívne snímky z dronov, letecké pohľady, akoby výrezy z máp, čo sa pohrávajú s geometriou a farebnosťou meniacej sa krajiny.

Kladným výsledkom „googlenia“ je aj skutočnosť, že v kruhoch fotonadšencov sa postupne vytráca túžba po absolútnej technickej dokonalosti. Samozrejme, ovládanie remesla je veľmi dôležité a podstatné, no na vyjadrenie myšlienok a nápadov musíme fotografické médium skúmať v celej jeho šírke (a výške).

Spojenie systematickej práce a rozvoju myšlienky je náročné, no nie nemožné. Cítiť to hlavne v cykloch laskys – Rodinné puto Lucie Kuklišovej, Polčas rozpadu Stanislava Giča, Zlaté časy Ľubomíra Jarábka a samostatných fotografiách Marty Vitáriušovej, ktoré sme s mojimi kolegami vnímali ako zrelé a autentické spôsoby vyjadrenia.

Verím, že vystavený výber a ocenené fotografie nebudú vnímané len súťažne a kategoricky, ale aj kontextuálne ako prostriedok k vedeniu našich a vašich budúcich vizuálnych dialógov a motiváciou na rast.“

TEXT: Lenka L. Lukačovičová

Katalóg ocenených fotografií si môžete pozrieť TU (pdf)
Zoznam umiestnení a ocenení TU (pdf)

Online vyhlásenie výsledkov si môžete pozrieť TU

Najlepšie fotografie 49. ročníka si budete môcť pozrieť po zlepšení pandemickej situácie na výstave celoštátneho kola AMFO 2021 v Slovenskej národnej knižnici v Martine. Ak si chcete pozrieť fotografie už teraz, vo virtuálnej podobe sa nachádzajú TU.