Vajanského Martin 2023 – Hviezdoslavov Kubín

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samospráv-neho kraja pripravuje 69. ročník regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých Vajanského Martin 2023 – Hviezdoslavov Kubín. Súťaž sa uskutoční v dňoch  27.3.2023 až 30.3.2023 v priestoroch Turčianskej knižnice v Martine, zo začiatkom o 9 hodine.

Podujatie je podporené z finančných zdrojov poskytnutých Národným osvetovým centrom a mestom Turčianske Teplice. Vyhlasovateľom a garantom súťaže je Národné osvetové centrum.

 

Do súťaže sa celkovo prihlásilo 137 recitátorov, ktorý budú súťažiť v 5 kategóriách prednesu poézie a prózy.

 

I.    kategória – žiaci 2. – 4. ročníka ZŠ

Prezentácia súťažiacich od 8.15 hod.

Začiatok od 9:00 hod. Približné ukončenie 13:00.

II.  kategória – žiaci 5. – 6. ročníka ZŠ

Prezentácia súťažiacich od 8.15 hod.

Začiatok od 9:00 hod. Približné ukončenie 13:00.

III. kategória – žiaci 7.-  9  ročníka ZŠ

Prezentácia súťažiacich od 8.15 hod.

Začiatok od 9:00 hod. Približné ukončenie 13:00.

IV. kategória –  žiaci 1.- 4. ročníka SŠ

V.  kategória – študenti VŠ a dospelí od 20 rokov

Prezentácia súťažiacich na prózu od 8.15 hod.

Začiatok od 9:00 hod. Prezentácia účastníkov na poéziu 9:45 hod. Začiatok od 10:00 hod. Približné ukončenie 13:00.

 

Víťazi jednotlivých kategórii postúpia do krajského kola ktoré sa uskutoční 2.5 – 5.5.2023 v priestoroch Literárneho Múzea SNK v Martine.

 

Cieľom súťaže Vajanského Martin – Hviezdoslavov Kubín  je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie nadania a umelecko-odborný rast jednotlivcov a kolektívov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti umeleckého prednesu, recitačných kolektívov a divadiel poézie.  V rámci súťažnej prehliadky absolvujú recitátori rozborové semináre s odbornou porotou.

 

Všetci ste srdečne vítaní!