Regionálne kolo VÝTVARNÉ SPEKTRUM

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja 16.03.2023 pripravilo regionálne kolo celoštátnej, postupovej súťaže pre neprofesionálnych výtvarníkov VÝTVARNÉ SPEKTRUM.

Súťaž každoročne vyhlasuje, odborne garantuje a finančne podporuje Národné osvetové centrum v Bratislave. Súťaž Výtvarné spektrum má tradíciu v neprofesionálnom umení už niekoľko desaťročí, nadväzuje totižto na podujatie Výtvarná Dubnica, ktoré vzniklo v roku 1963 v Dubnici nad Váhom.  V tomto roku Výtvarné spektrum tak oslavuje jubilejný 60. ročník, ktorý vyvrcholí celoštátnym kolom 6. – 8. októbra 2023 v Leviciach. Výtvarné spektrum je vo svojom druhu na Slovensku tým najväčším, podujatím, ktoré v celom rozsahu podporuje rozvoj neprofesionálnej výtvarnej tvorby. Výtvarníci súťažia v kresbe, grafike, maľbe, plastike, úžitkovej tvorbe či v intermediálnych presahoch. V rámci súťaže sa od jej vzniku prezentovalo množstvo výrazných talentov či výtvarníkov, ktorým súťaž pomohla na kariérnej ceste za profesionálnym umením. V tomto ročníku bol autoportrét odporúčanou témou a mnoho súťažiacich odporúčanú tému vo svojich dielach skutočne reflektovalo.

Do regionálneho kola sa prihlásilo 32 výtvarníkov, s 83 dielami. Súťažilo sa vo vekových skupinách: I. autori od 15 do 25 rokov, II. autori nad 25 rokov a III. autori bez rozlíšenia veku. Diela prihlásili v týchto kategóriách:

  1. kategória: Maľba
  2. kategória: Kresba a grafika
  3. kategória: Priestorová tvorba
  4. kategória: Digitálna tvorba
  5. kategória: Experiment.

Odborná porota, ktorá pracovala v tomto zložení: Predsedníčka poroty Mgr.art. Katarína Škamlová (Študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Momentálne vedie galerijné vzdelávanie v Novej synagóge v Žiline, spolupodieľa sa na rozličných umeleckých edukačných projektoch a taktiež sa venuje svojej vlastnej tvorbe (zameranej prevažne na autorské knihy). Je tiež členkou OZ Falošný pohyb – kolektív ľudí zacielený na organizáciu kultúrnych podujatí. Združenie sa orientuje predovšetkým na nekonvenčnú, experimentálnu hudbu a soundart v kontexte československej a medzinárodnej scény, na rôzne prejavy pohybového divadla a performatívneho umenia, vizuálneho umenia a tiež na knižnú vydavateľskú činnosť.), porotca Mgr.art. Miroslav Sandanus (Maliar, ktorý má za sebou radu úspešných samostatných a kolektívnych výstav prevažne v slovenských mestách, akými sú Rajecké Teplice, Bratislava, Banská Štiavnica, Trenčín, Nitra a mnohé iné. Svoju tvorbu predstavil i v zahraničí na kolektívnych prehliadkach v Paríži, či Benátkach. V rokoch 2022, 2021 bol finalistom súťaže Maľba roka, a v roku 2020 sa umiestnil na 3. mieste. V roku 2022 sa stal laureátom ceny Martina Benku. Aktuálne žije a tvorí v Žiline).porotkyňa Mgr.art. Kristína Rambousek, ktorá v porote zastúpila Adama Galka (maliarka, študovala na Akadémií umení v Banskej Bystrici v Ateliéri klasických maliarskych techník u prof. Ľudovíta Hološku. Má za sebou rôzne kolektívne a samostatné výstavy napríklad v Bratislave, Nitre, Topoľčanoch, Banskej Bystrici. Aktuálne vystavuje v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne. Jej diela sú zastúpené v DOT contemporary art gallery, v roku 2021 bola finalistkou prestížnej súťaže Maľba roka).

Porota sa rozhodla udeliť ocenenie 8 autorkám a autorom. Čestné uznanie porota udelila 5 autorkám a autorom. Spolu sa rozhodli vystaviť 33 diel. (Vid. výsledková listina na konci tlačovej správy). Výstavu diel z regionálneho kola si môžete pozrieť v priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska do 14. apríla 2023. Ocenené a čestne uznané diela následne postupujú do ďalšieho, krajského kola, ktoré sa uskutoční v Čadci. Kritériami hodnotenia súťaže boli:

sila výpovede diela, celkový výraz práce, osobitosť výtvarného stvárnenia a myšlienka diela, autenticita, originalita rukopisu a podanie myšlienky, proporčná stavba zobrazovaného predmetu, technické zvládnutie diela, kompozičné riešenie diela, farebné cítenie, odolnosť proti komerčnému tlaku a vizuálnej povrchnosti.

Súčasťou slávnostného vyhlásenia výsledkov a otvorenia výstavy regionálneho kola súťaže Výtvarné spektrum, ktoré sa začalo 16.03.2023 o 17:00 hodine, bol aj rozborový seminár diel v prítomnosti súťažiacich. Rozborový seminár diel trval viac ako dve hodiny. Počas neho dala odborná porota spätnú väzbu všetkým, ktorí mali záujem, zároveň sa viac o vizuálnom umení, o tom čo je dobré a na čo si treba dávať pozor dozvedeli aj zúčastnení diváci. Išlo o veľmi podnetné debaty a analýzy diel, ktoré boli adresné a opierali sa o spomínané kritéria hodnotenia.

Pozývame všetkých, aby si prišli pozrieť vybraté diela do Turčianskeho kultúrneho strediska, každý pracovný deň od 09:00 do 15:00 hod, do 14. apríla 2023.

 

VÝSLEDKY REGIONÁLNEHO KOLA 60. ROČNÍKA CELOSLOVENSKEJ POSTUPOVEJ SÚŤAŽE VÝTVARNÉ SPEKTRUM

ČESTNÉ UZNANIE: autori od 15 do 25 rokov –  B. kategória: kresba a grafika  

Matej  Sucháň – Ja

CENA: autori od 15 do 25 rokov –  B. kategória: kresba a grafika  

Timea  Bednárová Tvorca

 

ČESTNÉ UZNANIE: autori nad 25 rokov –  A. kategória: maľba

Eduard Jurčák M. R. Štefánik

Eduard Jurčák Debata

Alena Kudlatá DAR

Silvia Štrbáková My most reliable connections

CENA:  autori nad 25 rokov –  A. kategória: maľba

Peter  Kaplán  Bitka pri Narve 1700

Eva Masárová Vrbová Nahá

Daniela Tomkova Mladá žena

 

ČESTNÉ UZNANIE: autori nad 25 rokov – B. kategória: kresba a grafika

Beáta Rizmanová Afrika inak

CENA: autori nad 25 rokov –  B. kategória: kresba a grafika  

Darina Gregorová Introvert

Peter  Kaplán  Bitka pri Montereau

Peter Smatana Nenaplnené očakávania – autoportrét

 

ČESTNÉ UZNANIE: Autori nad 25 rokov –  F. kategória: experiment

Darina Gregorová Portrét dámy

CENA: Autori nad 25 rokov –  F. kategória: experiment

Beáta Rizmanová  Autoportrét- x odtieňov sivej

Silvia Štrbáková Give me

 

 

Mgr.art. Kristína Vacek
Manažérka pre záujmovú umeleckú činnosť, metodička pre vizuálne umenie
Turčianske kultúrne stredisko v Martine
vytvarnictvo@tks.sk
www.tks.sk
0917 494 708