AR(U)TIZMUS

Milí priatelia,

Turčianske kultúrne stredisko v Martine, Sposa Turiec (Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom), Sposáčik (Súkromná špeciálna materská škôlka) Vás srdečne pozývajú na výstavu výtvarných prác detí s autizmom vytvorených v rámci projektu Arteterapia. Vernisáž výstavy sa uskutoční dňa 22. septembra 2021 o 16.00 h v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine. Výstava potrvá do 29. októbra 2021.

ARTIZMUS. Art – umenie; izmus, izmy – všeobecné pomenovanie umeleckých, alebo filozofických smerov. Vymeníme jedno písmenko a vzniká iné slovo autizmus. Autizmus – uzavretie sa do svojho vnútorného sveta.

Výstava je výpoveďou detí uzavretých do svojich vnútorných svetov a práve prostredníctvom prác máme možnosť nahliadnuť do ich myšlienok a komunikovať cez ne. Práce môžeme rozdeliť do dvoch celkov. Kolektívne práce a práce jednotlivcov.

Každý jeden výtvarník inklinuje k inej technike, k inému prejavu, k inému používaniu materiálu. MILANKO využíva línie, ALEXKO zbožňuje farbu, ktorú hapticky prežíva, NELKA pracuje s rytmickosťou a  veľmi energicky. V TEREZKINEJ tvorbe sa objavujú veselé postavičky, DANIELKO miluje vlaky, AĎKOVIA radi používajú ako nástroj na maľbu autíčko. MAŤKA za odmenu, po dobre odvedenej práci, trhá papier. JANÍK rád pečiatkuje, podpisuje, lepí, odlepuje. TOBI neuveriteľne kreslí animované postavičky, NATAŠKA dokáže perfektne vystihnúť emócie, MAŤKO zbožňuje zvieratká a DÁVIDKO rád píše.

Toto sú deti, ktoré vám otvorili svoje svety, tak s láskou do nich nazrite.