STRETNUTIA – výstava – od 17. septembra do 7. októbra 2021

STRETNUTIA

Záverečná výstava projektu Stretnutia – Kultúrne KLBKO III.

 

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v spolupráci s mestom Vrútky a členovia Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov pripravili záverečnú výstavu z projektových aktivít „Stretnutia“ (Kultúrne KLBKO III.), ktorej mottom je:

 

„Koho stretávaš a ako ho vnímaš.“Vzniku výstavy predchádzali tvorivé dielne, ktorých obsahom bolo vnímať blízkych, svoje ako aj širšie okolie v rovine generačnej, časovej, personálnej, poprípade rodovej či sociálnej   cez perspektívu umenia. Témami boli portréty, ale aj osobné predmety a priestor detí/vnúčat, susedov, kamarátov, známych, ale aj tých, čo/ktorých si bežne nevšímame.

„Každé jedno z diel pätnástich výtvarníkov nám umožňuje minimálne symbolicky nazrieť do životov autorov, ich vlastných návštev a stretnutí.“

Radovan Šenšel kurátor, lektor tvorivých stretnutí


Verejnosti je výstava prístupná od 17. septembra do 7. októbra 2021 v Kultúrnej sále Kriváň vo Vrútkach. 

Organizátorom je Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Projekt je financovaný z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný ŽSK.

 

Mgr. Radoslav Pančík
metodik pre výtvarníctvo, fotografiu, film a vzdelávanie
Turčianske kultúrne stredisko v Martine
Divadelná 656/3
036 01 Martin
Kontakt: 0917 494 708,
Web: www.tks.sk