Človek vo vesmíre

Mesto Lučenec vyhlasuje výtvarnú súťaž – ČLOVEK VO VESMÍRE 🌠🎇 🎨

V dobe, ktorá nepraje osobným kontaktom je veľmi dôležité zachovať si tvorivý prístup, v zložitých situáciách čerpať  z možností, ktoré sú k dispozícii a kreatívne a všestranne sa rozvíjať.  Jednou z možností je aj  umelecká  forma ako vyjadriť svoje postoje, myšlienky.

Čoskoro si pripomenieme 60. výročie  letu prvého človeka do vesmíru, veríme, že téma univerza bude pre mnohých bez rozdielu veku dôvodom na sebarealizáciu. Zaslaním prác do súťaže môžu získať zaujímavú cenu.

Viac informácií nájdete v propozíciách: