Víťazi súťaže Vesmír očami detí

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove vás srdečne pozývajú na vyhlásenie výsledkov dňa 5.4.2024 o 14h. do výstavných priestorov Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine. Súťaž každoročne vyhlasuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove, ktorá ju aj finančne podporuje a rovnako  finančne ju podporuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Cenu získali deti z Evanjelickej MŠ Martin, MŠ Tajovského Martin, MŠ Sklabiňa, MŠ Paletko, ZŠ a MŠ Jazernica, Spojená škola Turčianske Teplice, MŠ Malý Čepčín, ZŠ Mudroňa Martin, ZŠ Podhájska Martin, ZŠ Dolinského Martin, ZŠ Žabokreky, ZŠ Belá-Dulice, SZŠ Edukey, ZŠ Sučany, ZŠ Mošovce, ZUŠ Turany, ZUŠ Vrútky, ZUŠ Martin, ZUŠ Kláštor pod Znievom, SZUŠ Maši Haľamovej Martin. Gratulujeme.

Do súťaže sa zapojilo 27 MŠ a ZŠ z oboch okresov –  Martin a Turčianske Teplice. Porota spoločne vyberala spomedzi 244 diel práve 42 prác, ktoré získali ocenenie alebo čestné uznanie a rozhodla sa vystaviť spoločne 83 diel.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 5.4.2024 o 14h. v TKS a samotná výstava prác bude prebiehať od 5.4. do 29.4. 2024.

Ako poďakovanie deťom, ktoré sa zapojili, TKS v spoluprácii s Astronomickou pozorovateľňou Milana Rastislava Štefánika v Martine pripravilo organizované vzdelávacie prednášky, na ktoré je potrebné ohlásiť svoju účasť na vytvarnictvo@tks.sk do 10.4.2024 alebo do naplnenia kapacity (50 detí). Vybrané MŠ A ZŠ/SZŠ, ZUŠ A SZUŠ budú kontaktované individuálne.

Ak máte záujem o vyzdvihnutie prác je možné tak urobiť do 30.4. 2024.

Víťazi XXXIX. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí okresu Martin a okresu Turčianske Teplice

Okres Martin

1.kategória – materské školy

 1. Ester Borcovanová
 2. Nela Horská
 3. Timea Ferenčíková

ČU: Jozef Kollár, Jakub Marcinek

 

2.kategória 0. – 4. ročník

 1. Aneta Kováčiková
 2. Ema Koňaková
 3. Matúš Vrlík

ČU: Matúš Chalupčík, Sofia Kubíková

 

3.kategória 5. – 9. ročník / 1. – 4. ročník ZŠ

 1. Viktória Kapustová
 2. Zara Dobáková
 3. Lucia Jasenská

ČU: Nela Sitárová, Maribell Emma Murphy

 

4.kategória ZUŠ, prípravne štúdium ZUŠ a 0.- 4. ročník ZŠ

 1. Nikola Belicová
 2. Jakub Varba
 3. Vivien Reichlová

ČU: Valentína Flešková, Alžbeta Mária Šefčíková

 

5.kategória ZUŠ, 5.- 9. ročník ZŠ

 1. Samuel Slabej
 2. Lukáš Sloboda
 3. Jana Šulová

ČU: Maxim Huťan, Lucia Brnčalová

 

Okres Turčianske Teplice

1.kategória – materské školy

 1. Šimon Rusnák
 2. Marek Poništ
 3. Muhammed Aruchi

ČU: Samko Šustek, Vivien Frličková, Tobias Kružec, Zdenko Junger

 

2.kategória 0. – 4. ročník

 1. Lea Poništová
 2. Dávid Rusnák
 3. Michal Gálet

ČU: Teo Rimaj, Bianka Bartalská

 

3.kategória 5. – 9. ročník / 1. – 4. ročník ZŠ

 1. Jessica Rakytová
 2. Alžbeta Marethová
 3. Matej Mičko

ČU: Barbora Paverová, Juraj Vladár

Mgr. Jarmila Kollárová, metodik pre vizuálne umenie, vytvarnictvo@tks.sk, 0917 494 708