Pozvánka Krajské kolo – Hviezdoslavov Kubín 2024 – Vajanského Martin

Vážení pedagógovia, recitátori, milí rodičia

 

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samospráv-neho kraja pripravuje 70. ročník krajského kola celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých Vajanského Martin – Hviezdoslavov Kubín 2024.

Súťaž sa uskutoční v dňoch 15.4.2024 až 19.4.2024 v priestoroch Slovenskej národnej knižnice v Martine, so začiatkom o 9 hodine.

Garantom a finančnou podporov súťaže je Národné osvetové centrum.

Do súťaže postúpilo z okresných kôl celkovo 166 recitátorov, ktorí budú súťažiť v 5 kategóriách prednesu poézie a prózy2 kategóriách recitačných kolektívov – divadiel poézie deti, mládeže a dospelých.

 

Harmonogram súťaže:

 

15.4.2024 – I. Kategória – žiaci 2. – 4. ročníka ZŠ : poézia/ próza – SNK

Prezentácia súťažiacich od 8.30 – 9:00 hod.

Začiatok od 9:00 hod.

Rozborový seminár s porotou

Vyhodnotenie súťaže: 14:00.

 

 16.4.2024 – I. a II. Kategória – Súťaž kolektívov – divadlá poézie – Slovenské komorné divadlo

Prezentácia súťažiacich od 8.30 hod.

Začiatok od 9:15 hod.

Vyhodnotenie súťaže: 15:00 hod.

 

 17.4.2024 – II. Kategória – žiaci 5. – 6. ročníka ZŠ : poézia/próza – SNK

Prezentácia súťažiacich od 8.30 do 9.00 hod.

9:00 hod – Workshop: Recitačná rozcvička – lektor: Mgr. art. Anna Homolka – Čitbajová

9:30 Začiatok súťažnej prehliadky

Rozborový seminár s porotou

Vyhodnotenie súťaže: 14:00.

 

18.4.2024 – III. Kategória – žiaci 7.- 9. ročníka ZŠ – SNK

Prezentácia súťažiacich od 8.30 – 9:00 hod.

9:00 hod – Workshop: Recitačná rozcvička  – lektor: Mgr. Zuzana Demková

9:30 Začiatok súťažnej prehliadky

Rozborový seminár s porotou

Vyhodnotenie súťaže: 14:00.

 

19.4.2024- IV. Kategória – žiaci 1. -4. ročníka stredných škôl – SNK

                       V. Kategória – študenti VŠ a dospelí od 20 rokov

Prezentácia súťažiacich na prózu od 8.30 do 9:00 hod.

9:30 Začiatok súťažnej prehliadky

Rozborový seminár s porotou

Vyhodnotenie súťaže: 14:00.

 

Súťaž bude hodnotiť porota v zložení : Menovaci dekrét VM 2024

 

Súťaž jednotlivcov v dňoch 15.4., 17.4., 18.4., 19.4.2024 bude prebiehať v priestoroch Slovenskej národnej knižnice v Martine, Námestie Jozefa Cígera Hronského 1, 036 01 Martin.

Súťaž kolektívov dňa 16.4.2024 v priestoroch štúdia Slovenského komorného divadla v Martine, Divadelná 1, 036 80 Martin.

 

 Víťazi jednotlivých kategórii postúpia do celoštátneho kola ktoré sa uskutoční 18. – 22. júna 2024 v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne.

Cieľom súťaže Vajanského Martin – Hviezdoslavov Kubín  je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie nadania a umelecko-odborný rast jednotlivcov a kolektívov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti umeleckého prednesu, recitačných kolektívov a divadiel poézie.  V rámci súťažnej prehliadky absolvujú recitátori rozborové semináre s odbornou porotou.

 

Všetci ste srdečne vítaní!

Mgr. Daniela Kaplánová
Metodik pre literatúru a umelecké slovo, hudbu, marketing a médiá
tel.: +421 43 421 0945, +421 905 061 821
e-mail: literatura@tks.sk