Výsledky súťaže Výtvarné spektrum 2024

 

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja 27.03.2023 pripravuje regionálne kolo celoštátnej, postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM.

Súťaž každoročne vyhlasuje, odborne garantuje a finančne podporuje Národné osvetové centrum v Bratislave.

VÝSLEDKY REGIONÁLNEHO KOLA 61. ROČNÍKA CELOSLOVENSKEJ POSTUPOVEJ SÚŤAŽE VÝTVARNÉ SPEKTRUM

Dňa 15.3.2024 zasadla porota súťaže Výtvarné spektrum 2024.  Porota sa rozhodla udeliť ocenenie 8 autorom*kám, udelila 10 čestných uznaní a rozhodli sa vystaviť 42 diel / spoločne s kurátorkou výstavy Katarínou Vido.

Porota Výtvarného spektra 2024

Predsedkyňa poroty, Paulína Pokryvková (grafička a ilustrátorka, absolventka VŠVU v Bratislave, bakalársky stupeň štúdia strávila na AKU v Banskej Bystrici a na ASP v Gdańsku. Od ukončenia štúdia žije a tvorí striedavo na Slovensku a v zahraničí (Portugalsko, Írsko, Španielsko) aktuálne sa pripravuje na umelecký rezidenčný pobyt spojený s vedením grafických workshopov vo Fínsku. Autorka sa vo svojej tvorbe venuje hlavne knižnej tvorbe, komixu, ilustrácií a rôznym formám tradičnej grafiky. Patrí tiež do zoskupenia mladých absolventov, ktorí stoja za vznikom projektu Grafika v Pohybe – každoročného viacdňového workshopu zameraného na priblíženie výtvarných odborov tradičnej grafiky a činohry deťom z detských domovov. Má za sebou kolektívne výstavy na domácej pôde, ale aj v Poľsku, Nemecku, Portugalsku a Česku.

Martina Mäsiarová interdisciplinárna umelkyňa v súčasnosti pôsobiaca v Žiline. V roku 2018 ukončila štúdium maľby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri Daniela Fischera, neskôr Rasťa Podhorského a Martina Špirca. Východiskom jej tvorby je zvyčajne pozorovanie skrz médium kresby a textového zápisu, neskôr s presahmi do priestorových inštalácií, site-specific zásahov, tvorby komplexných prostredí. Vytvára atmosféry – situácie. Pracuje tiež s fotografiou, zaujímajú ju možnosti zvukovej inštalácie. Obsahovým a tematickým centrom jej záujmu je otázka vzťahu – nadviazanie vzťahu, dialóg, blízkosť, intimita, prítomnosť. Vzťah mňa a druhého, mňa priestoru, mňa a sveta. „Skúmam možnosti navodenia materiality ne-materiálnymi prostriedkami (zvuk, svetlo, kresba s minimálnou stopou, gesto, pohyb v priestore…. telo sa letmo dotkne druhého tela, pľúca vydýchnu, mesiac celkom prekryje slnko. nebadane). Snažím sa o navodenie sugestívneho pocitu. Vytvorenie akéhosi bezčasia. Sprítomnenia. Mojou snahou je diváka spomaliť, vyprovokovať jeho vnímanie, determinovať jeho pohyb priestorom a docieliť spomalenie, uvedomenie si vlastného tu a teraz. vytváram stretnutie. Chcela by som, aby sa s divákom/návštevníkom stalo toto: „vošiel som dnu, ale von vychádzam iný. Niečo sa stalo“ V súčasnosti pôsobí ako lektorka výtvarných ateliérov pre deti a dospelých v kultúrnom centre Stanica Žilina-Záriečie a venuje sa výstavnej dramaturgii v Novej synagóge v Žiline.

Adam Galko, kurátor  Turčianskej galérie v Martine, člen kultúrnej komisie mesta Martin. Pracuje na výskume sochárskej tvorby Fraňa Štefunka, pričom sa venuje aj súčasnému najmä intermediálnemu umeniu autoriek a autorov mladej a strednej generácie. Obsahovo sa orientuje na témy spojené s ekologiógiou, procesuálnosťou, pamäťou a archívom. Dlhodobo sa zaoberá umením vo verejnom priestore, výskumom ale aj podporou vzniku dočasných site-speciffic inštalácií (projekt Socha v meste). Okrem kurátorskej činnosti, sa zameriava aj na nové formy galerijného vzdelávania (edukatívna výstava Za obrazom).

Výsledky a konkrétni víťazi budú vyhlásení 27.3.2024 od 17h. v ART GATE Café Pasáž. Pred vyhlásením sa uskutoční rozborový seminár.

Mgr. Jarmila Kollárová, metodik pre vizuálne umenie, vytvarnictvo@tks.sk, 0917 494 708