Vajanského Martin 70. ročník Hviezdoslavov Kubín – vyhodnotenie súťaže regionálneho kola

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho Kraja a finančnou podporou Národného osvetového centra a mesta Turčianske Teplice, pripravilo  70. ročník regionálne kola celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých,

Vajanského Martin – Hviezdoslavov Kubín 2024. 

Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum.

Súťaž sa uskutočnila v dňoch od 11.03.2024 do 14.3.2023 od 9:00 hodv priestoroch Turčianskej knižnice v Martine.

Do súťaže sa prihlásilo 169 recitátorov z okresov Martin a Turčianske Teplice. Súťažilo sa v 5 kategóriách umeleckého prednesu poézie a prózy a jednej kategórií súťaže kolektívov – divadiel poézie.

Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do krajského kola súťaže ktoré sa uskutoční 15.4. -19.4.2024 v priestoroch Slovenskej národnej knižnice a Slovenského komorného divadla v Martine.

 

Okres Turčianske Teplice

 I. Kategória – žiaci 2.-4. ročníka ZŠ

Poézia :

 1. Nina Rybová – priamy postup
 2. Dorota Stračinová

Čestné uznanie:  Anette Leigebová

Próza :

 1. Tereza Rešetárová – priamy postup
 2. Vanesa Holičková
 3. Eduard Tartaľ

Čestné uznanie : Mária Čepelová

 

II. kategória – žiaci 5. -6. ročníka ZŠ

Póezia:

 1. Alexandra Očkajová

Čestné uznanie : Teo Sásik

Próza :

 1. Simeon Lipovský – priamy postup
 2. Kristína Čepelová
 3. Ondrej Čano

 

III. kategória -žiaci 7. – 9. ročníka ZŠ

Poézia:

 1. Janka Palešová – priamy postup
 2. Terézia Ondríková

Próza :

 1. Juliana Hromníková – priamy postup 

 

 IV. kategória – žiaci 1. – 4. ročníka

Próza :

 1. Šarlota Šoltésová – priamy postup  

 

Okres Martin

 I. kategória – žiaci 2.-4. ročníka

Poézia :

 1. Daniel Moncel – priamy postup
 2. Matúš Libič
 3. Jakub Pažický

Čestné uznanie : Michal Obuch, Adela Dudová

 

Próza:

 1. Júlia Paulíková – priamy postup
 2. Milena Porubänová
 3. Júlia Maršalová

Čestné uznanie : Šimon Fojtík

 

II. kategória – žiaci 5. -6. ročníka ZŠ

Poézia:

 1. Terézia Janurová – priamy postup
 2. Liliana Sebíňová – s návrhom na postup, David Novosad
 3. Paula Belková

Próza:

 1. Nela Danka Nemlahová– priamy postup
 2. Adela Chlebová
 3. Sára Šípková

 

III. kategória – žiaci 7. – 9. ročníka ZŠ

Poézia :

 1. Sofia Juhošová – priamy postup
 2. Jakub Fedor – návrh na postup,  Max Korbeľ
 3. Nela Tkáčová

Próza:

 1. Juraj Rafael Jankola – priamy postup
 2. Ivona Junasová – návrh na postup

 

IV.kategória – žiaci 1. – 4. ročníka SŠ

Poézia:

 1. Alexandra Kočanová – priamy postup
 2. Adriana Tichá
 3. Petra Najšelová

Próza :

 1. Dorota Uhríková – priamy postup

 

 V. kategória – študenti VŠ a dospelí od 20 rokov

Poézia:

 1. Iveta Jesenská – s návrhom na postup

Próza:

Čestné uznanie : Barbora Čordášová

 

Súťaž kolektívov I. kategória: detské recitačné kolektívy a divadlá poézie

Čestné uznanie: Sofie, ZUŠ Mudroňova Martin

 

 

Súťažiacich hodnotila odborná porota v zložení:

I. kategória – poézia : predseda poroty – PhDr. Milan Gonda, Mgr. Gabriela Očkajová, Ing. Ján Cíger.

I. kategória – próza: predseda poroty – Mgr. art. Michal Tomasy, Mgr. art Anna Čičmancová, Mgr. Gabriela Hamránová.

II. kategória – poézia : predseda poroty – Mgr. Zuzana Herbrychová, Ing. Ján Cíger, Mgr. art Anna Čičmancová.

II. kategória – próza : predseda poroty – Mgr. art. Anna Homolka – Čitbajová, PhDr. Milan Gonda, Mgr. Gabriela Hamránová.

III. kategória – poézia : predseda poroty – Mgr. art. Anna Homolka – Čitbajová, Mgr. Mária Mažáriová, Mgr. Ivona Guráňová.

III. kategória – próza : Mgr. art. Ľubomíra Krkošková, Mgr. art. Ivana Kovalčíková Halašová, Mgr. Eva Benčíková

IV a V. kategória – poézia/próza, I. kategória divadlá poézie: Mgr. Zuzana Palenčíková, PaedDr. Jana Čvikotová, Mgr. art. Ivana Kovalčíková Halašová.

 

 Foto:https://heyzine.com/flip-book/7eeb802911.html#page/68

 

Vypracovala : 18.3.2024

Mgr. Daniela Kaplánová
Metodik pre literatúru a umelecké slovo, hudbu, marketing a médiá