Výtvarné spektrum 2024 – propozície

Milí priatelia, výtvarníčky a výtvarníci

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, vyhlasuje regionálne kolo súťaže  61. ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2024. Odborný garantom súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave.

Súťaž je určená neprofesionálnym výtvarníkom od 15 rokov a dospelým, pričom sa súťaží v niekoľkých kategóriách:

A. kategória: maľba

B. kategória: kresba a grafika

C. kategória: priestorová tvorba

D. kategória: insitná tvorba

E. kategória: digitálna tvorba

F. kategória: experiment

V každom ročníku súťaže Národné osvetové centrum  vyhlasuje odporúčanú tému, ktorá nie je povinná. Odporúčanou témou pre 61. ročník je PORTRÉT a KRAJINA.

Do súťaže Výtvarné spektrum 2024 sa môžete prihlásiť do 1. marca 2024 vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/prihlasenie

Vyhodnotenie regionálneho kola  sa uskutoční 15. marca 2024.  Vyhlásenie výsledkov a vernisáž sa uskutočnia 27. marca 2024.

Viac informácií a podmienky súťaže nájdete TU – Propozície VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2024.

Tešíme sa na vaše práce.

V prípade akejkoľvek nejasnosti nás neváhajte kontaktovať.

 Mgr. Jarmila Kollárová, metodik pre vizuálne umenie, vytvarnictvo@tks.sk, 0917 494 708