AMFO 2024 – propozície

Milí priatelia, fotografky a fotografi,

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, vyhlasuje regionálne kolo súťaže 52. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2024.  Odborný garantom súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave.

Súťaž je určená neprofesionálnym fotografom, pričom sa súťaží v niekoľkých kategóriách:

I. veková skupina: autori do 15 rokov

A. kategória: samostatná fotografia

B. kategória: diptych

II. veková skupina: autori od 15 do 25 rokov

A. kategória: samostatná fotografia

B. kategória: diptych

III.  veková skupina: autori nad 25 rokov

A. kategória: samostatná fotografia

B. kategória: diptych

Bez rozlíšenia veku:

C. kategória: cykly a seriály

D. kategória: experiment

 

V každom ročníku súťaže Národné osvetové centrum  vyhlasuje odporúčanú tému, ktorá nie je povinná. Odporúčanou témou pre 52. ročník je TELO.

Do súťaže AMFO sa môžete prihlásiť do 27. marca 2024 vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/prihlasenie

Vyhodnotenie regionálneho kola  sa uskutoční 12. apríla 2024.  Vyhlásenie výsledkov a vernisáž sa uskutočnia 25. apríla 2024.

Viac informácií a propozície súťaže nájdete TU – Propozície AMFO 2024.

 

Tešíme sa na vaše práce.

V prípade akejkoľvek nejasnosti nás neváhajte kontaktovať.

 Mgr. Jarmila Kollárová, metodik pre vizuálne umenie, vytvarnictvo@tks.sk, 0917 494 708