Cestičkami Turca

Cestičkami Turca – cyklus tvorivých aktivít pre deti predškolského veku.
Zámerom aktivít je zábavnou formou, poznávaním života v minulosti, tvorivými dielňami, prezentáciami a hrami vybudovať u detí vzťah ku kultúre a prírode vlastného regiónu. Taktiež pripomínať deťom tradičnú ľudovú kultúru, ktorá sa pomaly vytráca z nášho bežného života.
Tvorivé stretnutia sú pripravené na témy: Turiec – charakteristika, vymedzenie, Stridžie dni, Olejkári, Modrotlačiari. Počas nich deti môžu súťažiť, zahrať sa na modrotlačiarov, vyskúšať si biely odev, ktorý nosili počas stridžích dní Lucie, vidieť dokument o olejkároch, umiestňovať zvieratá do ich prirodzeného prostredia, ale aj liať „olovo“ (vosk) a dievčatá hádať, čím bude ich nastávajúci. Navštívené  miesta v Turci spojiť na vytvorenej mape do svojich potuliek.
Záverečné dve tvorivé aktivity sú pripravené v priestoroch Slovenského národného múzea v Martine, kde si deti môžu názorne pozrieť predmety približujúce regionálnu kultúru.
Cyklus tvorivých dielní je ukončený slávnostným odovzdávaním certifikátov všetkým účastníkom tvorivých stretnutí ako milej spomienky na tvorivé aktivity.