Detské tvorivé fotodielne

Detská tvorivá fotodielňa   cyklus tvorivých stretnutí pri fotografii, ktorých cieľom je podporiť detského tvorcu fotografie. Fotodielne sú už viac rokov je  pripravované pre detský fotokrúžok, ktorý pôsobí pri Strednej odbornej škole pedagogickej Turčianskych Tepliciach. Lektorom tvorivých dielní je aktuálne Zdeno Ziman, člen fotoklubu TuFoTím.
Okrem samotného fotenia využívame aj hru „TIEŇOHRA“. Pomocou svetla a predmetov vystrihnutých z papiera vytvárame  tiene, ktoré na matnici vytvorenej z papiera na pečenie vytvárajú obraz podobne, ako na prvom fotografickom prístroji Camera obskura.