Náš Turiec – Kde všade nachádzame „tykadlá prírody“ – Silava a jeho zákutia

Poznáte potok Silava pretekajúci Martinom?

Pozývame vás na komentovanú prechádzku s ekológom a ornitológom Jánom Topercerom. Porozpráva, ukáže a vysvetlí:

Vývoj – Adaptáciu – Vzťahy – Súvislosti s evolučnými väzbami, osídľovaním rastlín a živočíchov

Kedy: 29.4.2021 (štvrtok) o 16:30

Kde: stretneme sa pred budovou Slovenskej národne knižnice (aj v prípade dažďa )