AMFO 2024 – konzultácie diel

Konzultácie foto diel už 1. marca 2024 od 15 h. vo výstavných priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.

Konzultácie sú určené pre všetkých pre autorov, ktorí sa chystajú prihlásiť svoje diela do regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2024, ale aj pre „zvedavcov“ a fotonadšencov.

Organizačne podujatie pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Odborným garantom a vyhlasovateľom celej súťaže je Národné osvetové centrum.

Odborným konzultantom bude profesionálny fotograf Dávid Doroš, ktorý sa profesionálnej fotografií sa venuje od roku 2012, fotografii ako takej ešte dlhšie. Dávid je autorom viacerých podnetných foto projektov a v roku 2017 jedným z nich získal ocenenie v Slovak Press Photo. Ocenenie získal za projekt “60 sekúnd s” – camera obscura portrétov a v roku 2018 boli jeho fotografie vystavené na festivale Pohoda. Vo vlastnej réžii vydal dva autorské ziny v číslovanom náklade, momentálne chystá tretí. Má za sebou 11 samostatných a 14 skupinových výstav.

Konzultovať môžete vyvolané fotografie, tlačené verzie, ale aj on-line fotografie, prípadne vaše nápady a koncepty, ktoré plánujete prihlásiť do aktuálneho ročníka súťaže AMFO 2024.

Tešíme sa na Vaše práce.

Mgr. Jarmila Kollárová, metodik pre vizuálne umenie, vytvarnictvo@tks.sk, 0917 494 708