Cineama 2024 – propozície

Milí priatelia, filmári,

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, vyhlasuje regionálne kolo súťaže 32. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2024. Odborný garantom súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave.

Súťaže sa môže zúčastniť amatérsky filmový tvorca, v niekoľkých kategóriách:

I. veková skupina: autori do 16 rokov
a. kategória: animovaný film
b. kategória: hraný film
c. kategória: dokumentárny film a publicistika
d. kategória: experiment a videoklip

II. veková skupina: autori do 21 rokov (okrem poslucháčov a absolventov filmových vysokých
škôl)
a. kategória: animovaný film
b. kategória: hraný film
c. kategória: dokumentárny film a publicistika
d. kategória: experiment a videoklip

III. veková skupina: autori nad 21 rokov (okrem poslucháčov a absolventov filmových vysokých
škôl)a. kategória: animovaný film
b. kategória: hraný film
c. kategória: dokumentárny film a publicistika
d. kategória: experiment a videoklip

Do súťaže Cineama 2024 sa môžete prihlásiť do 19. februára 2024 vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/prihlasenie

Vyhodnotenie regionálneho kola  sa uskutoční 26. februára 2024 o 17h v Martine.

Viac informácií a podmienky súťaže nájdete TU – Propozície Cineama 2024.

Tešíme sa na vaše práce.

V prípade akejkoľvek nejasnosti nás neváhajte kontaktovať.

 Mgr. Jarmila Kollárová, metodik pre vizuálne umenie, vytvarnictvo@tks.sk, 0917 494 708