O zlatú guľôčku 2024

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravuje regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov O zlatú guľôčku – Vidiečanova Habovka, ktorá sa bude konať v sobotu 10.02.2024 od 9:00 hod. v Katolíckom kultúrnom dome vo Vrútkach.  

Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum.

Cieľom súťaže je podpora a rozvoj pozitívneho vzťahu k tradičnej ľudovej kultúre. Súťaž umožňuje prezentovať výsledky svojej práce na verejnosti a konfrontovať ich s výsledkami iných a poskytuje  priestor na vzájomnú konzultáciu a diskusiu súťažiacich s členmi odbornej poroty.

Súťažiť sa bude v štyroch kategóriách: ľudové hudby, spevácke skupiny, sólisti speváci – spevácke duá a sólisti inštrumentalisti. Súčasťou súťaži bude aj odborný rozborový seminár. Spevácke a inštrumentálne prevedenie piesní adekvátne zhodnotí porota v zložení: PhDr. Igor Danihel,  Mgr. Tatiana Salajová a  Marián Kramár.

Víťazi regionálneho kola súťaže O zlatú guľôčku 2024 postúpia do krajského kola súťaže Vidiečanova Habovka.

Pevne veríme, že súťaž a prehliadka bude obohacujúcim zážitkom pre divákov a príležitosťou pre detských folkloristov z nášho kraja, aby sa opäť mohli spoločne stretnúť a vzájomne obohatiť o nové skúsenosti v rámci svojej folklórnej tvorby.

Všetci ste srdečne vítaní!

Mgr. art. Anna M. Mihaliková

Metodik pre folklór
Turčianske kultúrne stredisko v Martine
Divadelná 656/3, 036 01 Martin
www.tks,sk
folklor@tks.sk
tel: +421 911 101 401