Letný foto fest 2021

LETNÝ FOTO FEST 2021
9.  ročník prezentačno –  vzdelávacieho podujatia

Je za nami ďalší, už 9. ročník Letného foto festu. Ďakujeme každému, kto sa podieľal na jeho organizovaní a prispel tak k vytvoreniu príjemného podujatia. Vďaka patrí aj hosťom podujatia, a to Lenke Adamčákovej, ktorá pripravila zaujímavú tvorivú dielňu pod názvom FOTOGRAM. Dielne sa zúčastnili študenti Súkromnej spojenej školy Martin. Výstupy z dielní si záujemcovia môžu pozrieť vo Foyeri Štúdia SKD v Martine.

Taktiež vďaka patrí aj vystavujúcim autorom, ktorí pre návštevníkov podujatia pripravili zaujímavú diskusiu spojenú s prezentáciou svojej tvorby. Tohto roku u nás vystavovali Jakub Jančo s kolekciou Pochopenie pralesa (Foyer Štúdia SKD v Martine) a Marek Pupák s kolekciou Bude dobre (Pešia zóna Mesta Martin). Obe výstavy si verejnosť bude môcť pozrieť do 9. 8. 2021.

Medzi zaujímavé aktivity podujatia patrí aj výstava vybraných prác z Fotomaratónu Martin, ktorý sa uskutočnil v máji tohto roku. Výstavu si verejnosť môže pozrieť v priestoroch Café Kamala v Martine do 9. 8. 2021.

Letný FOTO FEST 2021 je realizovaný ako súčasť projektu Kultúrne KLBKO III. – Obrazy svetla VI. Organizátorom je Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Projekt je financovaný z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný ŽSK.

Menovateľom všetkých podujatí TKS v Martine spojených s fotografiou je 49. ročník celoštátnej súťaže amatérskej fotografie AMFO 2021, ktorá sa v novembri uskutoční v Martine.

 

Mgr. Radoslav Pančík
metodik pre výtvarníctvo,  fotografiu, film a vzdelávanie
Turčianske kultúrne stredisko v Martine
kontakt: Divadelná 656/3, 036 01 Martin
mobil: 0917/ 494 708
http: www.tks.sk