DRAMA-TVOR * 1. ročník krajského festivalu dramatickej tvorivosti

DRAMA – TVOR je prvý ročník krajského festivalu dramatickej tvorivosti zameraného na súčasnú tvorbu mladých ľudí, píšucich autorov divadelných hier a textov v slovenskom jazyku, určených výlučne na javiskové spracovanie.

Organizátorom festivalu je Krajské kultúrne stredisko v Žiline v spolupráci s divadelným združením Art VAMO. Festival podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.

Prihlásenie a odovzdanie literárneho textu – do 8. októbra 2021.

 

Kontaktné údaje:

Mgr. Viktória Svetkovská
Krajské kultúrne stredisko v Žiline

E-mail: vsvetkovska@vuczilina.sk Tel.č.: +421 041 562 59 56

+421 915 787 299

Propozície :

DRAMA-TVOR