AMFO 2023 (pokračovanie) – výstava

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Café Pasáž pripravilo výstavu AMFO 2023 (pokračovanie). Výstava otvára spoluprácu týchto organizácií a zároveň patrí medzi prvotné výstupy novovznikajúceho projektu ART GATE Pasáž.

O čom je AMFO.
AMFO je o získavaní vedomostí, zručností, vizuálnej gramotnosti, ale aj o prezentácii fotografickej tvorby. Je súťažou, ktorá prepája jednotlivcov a vytvára komunitu fotonadšencov. Jej základnými hodnotami sú ľudskosť, rôznorodosť, autentickosť a nadšenie pre fotografiu.

AMFO a mesto Martin.
Počiatky výstavy a súťaže amatérskej fotografie na Slovensku sa datujú od roku 1952, avšak jej história v súvislosti s mestom Martin a názov AMFO sa viaže k roku 1965 a iniciatíve martinských fotografov z Fotoklubu DK ROH ZŤS (dnes Fotoklub Karola Plicku) priniesť celoštátnu (československú) súťaž amatérskej fotografie spolu s výstavou do Martina (do priestorov DK ROH – dnešný DK Strojár). Súťaž niesla rovnaký názov AMFO, no nesúťažili v nej jednotlivci, ale posudzovali sa celé kolekcie fotografií z krajov Československa. Slovenské AMFO sa s československým AMFO obrok striedalo a vytváralo tak tvorivé podhubie pre fotografické komunity. Vizuál oboch súťaží AMFO bol tvorený grafickým dizajnérom Robertom Brožom, ktorý pôsobil v Martine, kde pracoval pre vydavateľstvo Osveta.

Vystavené fotografie sú od autorov z celého Slovenska. Vybrané boli odbornou porotou v rámci 51. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2023, od aktuálneho ročníka promovanej pod názvom
„Festival amatérskej fotografie.“

Výstavu, AMFO 2023 (pokračovanie) si verejnosť môže pozrieť v priestoroch Café Pasáž od 02.02. – 29.02.2024 od pondelka do štvrtka v čase od 8:00 do 22:00, v piatok od 8:00 do 01:00 a v sobotu od 14:00 do 01:00.

 Mgr. Jarmila Kollárová, metodik pre vizuálne umenie, vytvarnictvo@tks.sk, 0917 494 708