Program Výtvarné spektrum 2024

 

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja 27.03.2023 pripravuje regionálne kolo celoštátnej, postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM.

Súťaž každoročne vyhlasuje, odborne garantuje a finančne podporuje Národné osvetové centrum v Bratislave.

27. marec 2024, ART GATE Café Pasáž

14h. – 15h.

– prednáška Paulíny Pokryvkovej

15h. – 16:30h.

– rozborový seminár s odbornou porotou v zložení Paulína Pokryvková, Martina Mäsiarová a Adam Galko

od 17h.

– slávnostné vyhlásenie výsledkov Výtvarného spektra 2024

po vyhlásení výsledkov

– vernisáž výstavy 61.ročníka Výtvarného spektra

Vstup voľný.

Hudobný sprievod Lucia Dobošová.

 

26. apríl  2024, ART GATE Café Pasáž

17h.

Finisáž

 

Mgr. Jarmila Kollárová, metodik pre vizuálne umenie, vytvarnictvo@tks.sk, 0917 494 708