SAMI SEBOU

SAMI SEBOU

jubilejná výstava členov Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov

Turčianske kultúrne stredisko v Martine a členovia Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov pripravili pre priaznivcov výtvarného umenia, ako aj širokú verejnosť svoju jubilejnú výstavu pri príležitosti štyridsiateho výročia vzniku Štúdia. Výstava prišla na svetlo sveta pod názvom „SAMI SEBOU“. Jej vernisáž sa uskutočnila 10. septembra 2020 v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine. Zúčastnení členovia Štúdia cez svoje diela predstavili vlastné osoby, o čom napovedá aj samotný názov výstavy, ktorá vznikla z projektových aktivít. Lektorom jednotlivých aktivít ako aj kurátorom výstavy bol Radovan Šenšel, s ktorým sme štyrmi témami nahliadli na zúčastnených výtvarníkov, na ich bezprostredné okolie a predmety, ktoré ich obklopujú.

„Snažili sme sa motivovať ku zmene predmetu ich tvorby a pokusu pozrieť sa svojim umeleckým vnímaním na svoje súkromie. Niekedy veci, ktoré nás obklopujú, zovšednejú a stávajú sa akoby neviditeľnými. Miesta, ktorými prechádzame denno-denne, vnímame celkom inak, ako keď sa nad nimi zamyslíme a hľadáme v nich umeleckú kompozíciu/zámer. Na každom zo stretnutí sme sa v úvode rozprávali o forme, teórii a príkladoch nielen zo súčasnosti. Následne sa prešlo ku samotnej tvorbe, ktorej výsledkom je výstava pod názvom SAMI SEBOU.“

Kurátor výstavy Radovan Šenšel

Výstava „SAMI SEBOU“ vznikla ako súčasť projektu Kultúrne KLBKO II. – Reťazenie VI. Projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

 

Výstava bude verejnosti sprístupnená od 11. septembra do 5. októbra 2020.

Všetci ste srdečne vítaní.

Radoslav Pančík