PEKLO

Peklo

výstava fotografií Petra Dobiša
doplnená s originálnymi linorytmi Vincenta Hložníka

 

Výstava „Peklo“ je verejnosti ponúknutá, ako jedna z prezentačných aktivít pripravovaných     v rámci (PO) Letného foto festu 2020.

„Výstava pomenovaná podľa prvej časti Danteho Božskej komédie prepája tvorbu súčasného fotografa Petra Dobiša s originálnymi linorytmi Vincenta Hložníka. U Petra Dobiša to je osobná zainteresovanosť, preniknutie autora do komunít v prehliadaných okrajoch hlavného mesta a čiastočné prežívanie ich všedného života. Miesto klasickej dokumentárnej fotografie zachovávajúcej si odstup od zobrazovaného nadväzuje autor osobný kontakt mimo optiku fotoaparátu. Neprechádza okolo, stáva sa na istý  čas súčasťou lievika periférie, v ktorom zdieľa individuálne osudy ľudí – drogovo závislých, prostitútok, alkoholikov… ocitajúcich sa stále hlbšie bez nádeje na normálny život.  Prostredníctvom osobného skúmania vzťahov vo vnútri komunity ale aj individuálnych sociálnych pozícií voči ich okoliu – napríklad dobrovoľníkov prinášajúcich základnú materiálnu pomoc, odhaľuje skryté prežívanie v priestore odtrhnutom od zvyšku spoločnosti. Podľa slov samotného autora je dôležitým aspektom jeho tvorby zvyšovanie povedomia o tejto problematike a boj proti zbytočným predsudkom. Prostredníctvom dlhodobej fotografickej eseje tak podáva správu o prehliadanom výklenku spoločnosti, v ktorom nachádza aj v tých najkritickejších skupinách – užívateľov tvrdých drog úprimné a citlivé ľudské bytosti, ktoré si vedia pomáhať v každodenných situáciách. Práve v tomto duchu začína Dante svoje prvé verše Božskej komédie približujúc nám vlastnú alegóriu zlyhania spoločnosti, ktorej bol súčasťou.

Surovosť reálneho sveta či jeho metafory v podobe pekla sa rovnako objavuje v spracovaní bohatého cyklu grafických ilustrácií Vincenta Hložníka, pre ktorého boli existenciálne témy charakteristickým aspektom jeho tvorby.“

kurátor výstavy Adam Galko

 

Výstava „Peklo“ vznikla ako súčasť projektu Kultúrne KLBKO II. – Obrazy svetla V. Zorganizovalo ju Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a Turčianska galéria v Martine. Projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

 

Vernisáž výstavy bude 17. septembra 2020 o 17.00 h vo výstavných priestoroch Turčianskej galérie v Martine.

 

Výstava bude verejnosti sprístupnená od 18. septembra do 2. decembra 2020.

 

Všetci ste srdečne vítaní.

 

Radoslav Pančík