Vajanského Martin 2020

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo 10. septembra podujatie Vajanského Martin 2020regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy pre jednotlivcov a kolektívy – presunuté z jari.

Tento rok nám priniesol so sebou nové, nepoznané situácie a „premiešal karty“ trochu inak, ako sme boli po minulé roky zvyknutí.. Na základe pokynov z Národného osvetového centra sa koná celoštátna postupová súťaž Hviezdoslavov Kubín v roku 2020 z dôvodu opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 v obmedzenom režime. V celom systéme súťaže boli zrušené kategórie umeleckého prednesu detí I.-III. kategória a pokračuje sa len IV. a V. kategóriou, Vajanského Martin sa preto uskutočnil len v rámci IV. a V. kategórie, a to :

  1. kategória: žiaci 1. – 4. ročníka stredných škôl, 5. – 8. ročníka osemročných a bilingválnych gymnázií a ostatná nevysokoškolská mládež do 19 rokov vrátane
  2. kategória: študenti vysokých škôl bez ohľadu na vek, žiaci 5. – 6. ročníka konzervatórií a dospelí od 20 rokov

Vzhľadom na špecifickú situáciu sa regionálneho kola zúčastnili trinásti súťažiaci z Martina a Turčianskych Teplíc, z toho boli 3 súťažiaci v kategórii dospelých nad 20 rokov, a 10 študentov stredných škôl. Zároveň môžeme skonštatovať, že tentokrát súťažili študenti len zo 4 škôl, menovite zo Súkromnej spojenej školy na Ul. Jozefa Lettricha, z Gymnázia Viliama Paulinyho Tótha, zo Strednej odbornej školy pedagogickej v Turčianskych  Tepliciach a Spojenej školy Gymnázia Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach.

Súťaž regionálneho kola sa uskutočnila v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska od 8:30 hod. Počas podujatia organizátori dohliadali na dodržiavanie aktuálne platných hygienických, bezpečnostných a epidemiologických opatrení. Organizátori a odborná porota ocenili snahu súťažiacich zúčastniť sa a zabojovať. Spoločne veríme, že budúci rok sa opäť dostane Vajanského Martin do svojich zabehnutých koľají, ako aj typickej atmosféry so všetkými kategóriami bez obmedzení. Všetkým oceneným gratulujeme a zúčasteným prajeme veľa šťastia v budúcnosti a ďakujeme za účasť!

 

Turčianske kultúrne stredisko

a Ivana Bednáriková, metodička pre literatúru a hovorené slovo

 

Výsledková listina :

IV. kategória próza Martin – bez 2. miesta : 

1, Katarína Hodžová – Súkromná spojená škola

3, Viktória Svoradová – Súkromná spojená škola

3, Sára Ondríková – Súkromná spojená škola

 

IV. kategória poézia Martin :

1, Eva Oľhová – Gymnázium Viliama Paulinyho Tótha

2, Silvia Matejčíková – Súkromná spojená škola

3, Mária Butková – Súkromná spojená škola

 

V. kategória poézia Martin – dospelí od 20 rokov :

1, Želmíra Mišútová

2, Anna Čičmancová

3, Ján Kollár

 

IV. kategória próza Turčianske Teplice :

1, Zuzana Hanajíková – Stredná odborná škola pedagogická Turč. Teplice

 

IV. kategória poézia Turčianske Teplice :

1, Nina Michalíková – Spojená škola – Gymnázium Mikuláša Galandu, TT

2, Daša Vrabčeková – Stredná odborná škola pedagogická Turč. Teplice