Scénická žatva 2023 – Divadlo k ľuďom

Milí priatelia,

v skvelej atmosfére sme opäť zažívali niekoľko dní plných úžasných divadelných zážitkov, 101. ročník Scénickej žatvy je úspešne za nami. Turčianske kultúrne stredisko pre Vás na festivale pripravilo sprievodný pouličný program „Divadlo k ľuďom“. Sme nadšení, že program, ktorý sme pre vás tento rok pripravili sa Vám tak páčil. Či to boli skvelí Kaukliari, hravé dielničky „Urobme si divadielko“ a nezabudnuteľná „Show robošov – Umelci k lopatám“ v podaní Dua Kiseli Krastafci. Ďakujeme všetkým, účinkujúcim a aj skvelým divákom.

foto: Michal Lašut a TKS