Turčianske javisko 2023 – výsledky

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja usporiadalo v dňoch 22. – 24. apríla 2023 krajskú postupovú súťaž a prehliadku neprofesionálneho divadla dospelých a neprofesionálneho divadla mladých Turčianske javisko 2023. Spoluorganizátormi súťaže boli Slovenské komorné divadlo v Martine
a Národné osvetové centrum v Bratislave. Podujatie bolo podporené z verejných zdrojov poskytnutých Národným osvetovým centrom a taktiež s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Turčianske Javisko sa uskutočnilo v štandardnom jarnom termíne. Počas dvoch víkendových dní súťažnej prehliadky sa predstavili divadelné súbory neprofesionálneho divadla dospelých. Nasledujúci deň, pondelok patril divadelným súborom v kategórií neprofesionálneho divadla mladých. Do súťaže postúpilo celkovo desať divadelných súborov z 5 regiónov Žilinského kraja.
V kategórii neprofesionálneho divadla dospelých sa zúčastnilo prehliadky celkovo 5 súborov a v kategórii neprofesionálneho divadla mladých sa predstavili martinskému publiku 4 súbory.
Piaty postupujúci divadelný súbor v tejto kategórií sa nakoniec súťažnej prehliadky nezúčastnil pre zdravotnú indispozíciu predstaviteľky hlavnej úlohy.

Trojčlenná odborná porota v zložení Mgr. art. Matej Moško, PhD. – predseda poroty, Mgr. art. Zuzana Galková ArtD. – členka poroty, Mgr. art. Naďa Uherová, ArtD. – členka poroty bola veľkým prínosom pre zúčastnené súbory počas rozborových seminárov po každom predstavení, kde hodnotila, ale najmä odovzdávala cenné rady a motivovala divadelníkov k ďalšej práci. Zároveň boli súčasťou seminárov aj plodné diskusie medzi porotou a účinkujúcimi.

Počas dvoch víkendových dní sa svojou tvorbou prezentovali divadelné súbory v kategórií neprofesionálneho divadla dospelých. V kategórii Prúdy súčasného divadla boli ocenené nasledovné dva súbory: Ocenenie s priamym postupom na celoštátne kolo Belopotockého Mikuláš 2023 (1. miesto), získala inscenácia „NO LAND“ v podaní divadelného súboru dNO z Námestova pod režisérskou taktovkou Lukáša Kubíka. Ocenenie s návrhom na postup na celoštátne kolo Belopotockého Mikuláš 2023 (2. miesto), získal divadelný súbor APOSTROP z Liptovského Mikuláša s inscenáciouSPÁLENÉ KRÍDLA, ktorú režíroval Ján Kuráň. V kategórii Prúdy tradičného divadla boli ocenené nasledovné súbory: Ocenenie s priamym postupom
na celoštátne kolo Belopotockého Mikuláš 2023 (1. miesto), získala inscenácia „VÝNOSNÉ MIESTO“ DIVADLA f*ACTOR z Liptovského Mikuláša režírovaná Michalom Tomasym.
Ocenenie s návrhom na postup na celoštátne kolo Belopotockého Mikuláš 2023 (2. miesto), získal divadelný súbor ŠTRONZO z Belej – Dulíc pod režijnou taktovkou Juraja Benčíka. Čestným uznaním ocenila odborná porota divadelné predstavenie „VESELÁ JESEŇ“ v podaní DS J. Palárika z Čadce, režírované Vladimírom Moresom. V tejto kategórií sa odborná porota rozhodla udeliť dve Špeciálne ceny, v obidvoch prípadoch za mimoriadny herecký výkon. Toto ocenenie získali pani Katarína Janesová z Divadelného súboru Jána Palárika z Čadce a pani Katarína Letrichová z divadelného súboru Štronzo z Belej – Dulíc. Dramaturgickou výnimkou z víkendového programu krajskej divadelnej súťažnej prehliadky Turčianske javisko 2023 bolo predstavenie z kategórie divadla mladých v podaní liptovsko – mikulášskeho DIVADLA f*ACTOR pod názvom „HRDINOVIA“.

Pondelňajší program krajskej súťažnej prehliadky Turčianske javisko 2023 už dramaturgicky plne patril kategórií divadla mladých. Ocenenie s priamym postupom na celoštátne kolo FEDIM 2023 (1. miesto), získala inscenácia „MÔJ SKVELÝ BRAT ROBINZON“ martinského DS DROBÁTKA, ktorú realizovali pod režijnou taktovkou Pavly Musilovej. Ocenenie s návrhom na postup na celoštátne kolo FEDIM 2023 (2. miesto), získal divadelný súbor DS TEATRO IN VITRO zo Žiliny s autorskou inscenáciou „PSORIÁZA FORTE“, ktorú režíroval Vladimír Mores. Odborná porota ocenila Čestným uznaním v tejto kategórií dva divadelné súbory, DIVADLO f*ACTOR z Liptovského Mikuláša s inscenáciou „HRDINOVIA“ režírovanou Michalom Tomasym a autorskú divadelnú inscenáciu Alexandry Gloserovej z Bytče pod názvom „JABĹČKO“ pod režijnou taktovkou Radovana Kianicu.

Víťazné divadelné súbory z Turčianskeho javiska budú reprezentovať náš kraj v kategórii divadla dospelých na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke Belopotockého Mikuláš 2023 v Liptovskom Mikuláši a v kategórii divadla mladých na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke FEDIM 2023 v Tisovci.

Súčasťou podujatia „Turčianske javisko 2023“ bola nielen súťažná prehliadka neprofesionálnych divadelných súborov ale aj vzdelávacia časť, ktorou bol divadelný workshop „Ludus vita“. Tento sa uskutočnil 24. apríla 2023 od 10:00 h. v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine. Workshop „Ludus vita“ bol zameraný na prácu s dramatickým textom
a dramatickou situáciou a ich pretavením do javiskovej podoby. Okrem situácie účastníci pracovali so vzťahmi, ako ďalším pilierom hereckej tvorby. Účastníci workshopu pracovali pod dohľadom lektora, pedagóga, herca a režiséra Mgr. art. Michala Tomasyho. Na workshope pracovalo s lektorom 13 účastníkov.

Pevne veríme, že 8. ročník Turčianskeho Javiska bol pre divadelné súbory z nášho kraja hlavne príjemný priestorom pre prezentáciu ich tvorby a zároveň motiváciou, inšpiráciou do ďalšej práce. Dúfame, že toto podujatie opäť prispeje k zvyšovanie kvality a úrovne neprofesionálneho divadla v Žilinskom kraji.

Tešíme sa na budúcoročné, deviate spoločne stretnutie bohaté na divadelnú tvorbu neprofesionálnych divadelníkov z nášho kraja.

 

Mgr. Milan Herčút

Metodik pre divadlo