Vajanského Martin 2023 -69. ročník krajské kola Hviezdoslavov Kubín

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravuje 69. ročník krajského kola celoštátnej postupovej súťaž a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých Vajanského Martin 2023 – Hviezdoslavov Kubín. Súťaž sa uskutoční v dňoch  2. 5. 2023 až 5. 5. 2023 v priestoroch Literárneho múzea SNK v Martine a Štúdiu SKD v Martine.

Podujatie je podporené z finančných zdrojov poskytnutých Národným osvetovým centrom. Vyhlasovateľom a garantom súťaže je Národné osvetové centrum.

Do súťaže sa celkovo prihlásilo 147 recitátorov, ktorí budú súťažiť v 6 kategóriách prednesu poézie a prózysúťažných kolektívov.

 

Umelecký prednes : poézia/ próza

I.    kategória – žiaci 2. – 4. ročníka ZŠ

II.  kategória – žiaci 5. – 6. ročníka ZŠ

III. kategória – žiaci 7. – 9. ročníka ZŠ

VI. kategória – žiaci 1. – 4. ročníka SŠ

V.  kategória – študenti VŠ a dospelí od 20 rokov

Súťaž kolektívov:

I. kategória – detské recitačné kolektívy a divadlá poézie do 15 rokov

Víťazi jednotlivých kategórii postúpia do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční 21. 6. – 23. 6. 2023 v priestoroch mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne.

Cieľom súťaže Vajanského Martin – Hviezdoslavov Kubín  je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie nadania a umelecko-odborný rast jednotlivcov a kolektívov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti umeleckého prednesu, recitačných kolektívov a divadiel poézie. V rámci súťažnej prehliadky absolvujú recitátori rozborové semináre s odbornou porotou.

Harmonogram súťaže:

2.5.2023 – Literárne múzeum v Martine

I. Kategória – žiaci 2. – 4. ročníka ZŠ : poézia/ próza

Prezentácia súťažiacich od 9:00  hod.

Začiatok od 9:30 hod. Približné ukončenie 13:00.

 

3.5.2023 – Literárne múzeum v Martine

III. Kategória – žiaci 7.- 9. ročníka ZŠ / IV. Kategória –  žiaci 1. -4. ročníka stredných škôl/ V. Kategória – študenti VŠ a dospelí od 20 rokov

Prezentácia súťažiacich od 8.30 hod.

Začiatok od 9:00 hod. Približné ukončenie 14:00.

 

4.5.2023 – Literárne múzeum v Martine

II. Kategória – žiaci 5. – 6. ročníka ZŠ : poézia/próza

Prezentácia súťažiacich od 9:00 hod.

Začiatok od 9:30 hod. Približné ukončenie 13:00.

 

5.5.2023 – Slovenské komorné divadlo v Martine  – Štúdio

I. Kategória – detské recitačné kolektívy a divadlá poézie

Prezentácia súťažiacich od 10: 15 hod. Začiatok od 11:00 hod.

Približné ukončenie 13:30.

 

Všetci ste srdečne vítaní.