Vajanského Martin 2023 – vyhodnotenie súťaže

Vajanského Martin – vyhodnotenie súťaže

 

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho Kraja a finančnou podporou Národného osvetového centra a mesta Turčianske Teplice, pripravilo  69. ročník regionálne kola celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých Vajanského Martin – Hviezdoslavov Kubín 2023. Garantom a vyhlasovateľom celej súťaže je Národné osvetové centrum.

Súťaž sa uskutočnila v dňoch od 27. 3. 2023 do 30. 3. 2023 v priestoroch Turčianskej knižnice v Martine.

Do súťaže sa prihlásilo 148 recitátorov z okresov Martin a Turčianske Teplice. Súťažilo sa v 5 kategóriách umeleckého prednesu poézie a prózy. Kategórie súťažných kolektívov neboli tento rok zastúpené.

Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do krajského kola súťaže ktoré sa uskutoční 2. 5. – 5. 5. 2023 v priestoroch Literárneho Múzea SNK v Martine.

 

Okres Turčianske Teplice

I. kategória – žiaci 2.-4. ročníka ZŠ

Poézia :

 1. Simeon Lipovský – priamy postup
 2. Alex Bugoš
 3. Sára Šmálová

Čestné uznanie:  Tatiana Džúrová

Próza :

 1. Ondrej Čaňo – priamy postup
 2. Tereza Reštárová – s návrhom na postup
 3. Nina Rybová

Čestné uznanie : Kristína Čepelova , Tamara Fobelova, Eduard Tartaľ

II. kategória – žiaci 5. -6. ročníka ZŠ

Póezia:

 1. Emma Zimmermanová – priamy postup
 2. Adela Bugošová

Próza :

 1. Timea Kmeťová
 2. Eliška Krčmáriková

 

III. kategória -žiaci 7. – 9. ročníka ZŠ

Poézia:

 1. Janka Palešová – priamy postup
 2. Nikola Musilová
 3. Terézia Ondríková

Čestné uznanie : Lenka Hromdová

Próza :

 1. Laura Ludiková – priamy postup
 2. Petronela Zelienková

 IV. kategória – žiaci 1. – 4. ročníka

Poézia :

 1. Nina Michalíková – priamy postup
 2. Janka Kovalčíková

Próza :

 1. Lucia Bihariová – priamy postup

 

Okres Martin

I. kategória – žiaci 2.-4. ročníka

Poézia :

 1. Dorota Žilová – priamy postup
 2. Adela Dudová – s návrhom na postup
 3. Radoslav Podhorský

Čestné uznanie : Paula Belková, Viktória Klušáková, Mária Kleinová

Próza:

 1. Timea Dériová – priamy postup
 2. Šarlota Kamienová – s návrhom na postup
 3. Timea Salvová

Čestné uznanie : Filip Baláž , Ján Koniar, Nela Rosenbergová

II.kategória – žiaci 5. -6. ročníka ZŠ

Poézia:

 1. Jakub Fedor – priamy postup
 2. Agáta Talapková – s návrhom na postup
 3. Eliška Ondrľová

Čestné uznanie:  Alexander Marian Krivuš, Dorothea Škorpíková

Próza:

 1. Nina Sofia Koškárová – priamy postup
 2. Nela Erteľová – s návrhom na postup
 3. Tamara Lisá

Čestné uznanie : Maxim Meľo, Marko Kováčik, Lívia Vaňková

III. kategória – žiaci 7. – 9. ročníka ZŠ

Poézia :

 1. Sofia Juhošová – priamy postup
 2. Damián Penxa – návrh na postup
 3. Matej Lilge

Čestné uznanie : Milan Tepper, Tamara Beňová

Próza:

 1. Tomáš Danko – priamy postup
 2. Nikola Telekyová
 3. Sofia Kahánková

Čestné uznanie: Vanessa Chmelková

IV. kategória – žiaci 1. – 4. ročníka SŠ

Poézia:

 1. Natália Ferenčáková – priamy postup
 2. Petra Najšelová

Próza :

 1. Paula Bieliková – priamy postup
 2. Emanuel Závodný
 3. Alexandra Kočanová

Čestné uznanie : Magdaléna Boturová

V. kategória – študenti VŠ a dospelí od 20 rokov

Poézia:

 1. Veronika Kleinová – priamy postup
 2. Iveta Jesenská – s návrhom na postup

Čestné uznanie : Ivan Chorváth, Ján Kollár

 

Súťažiacich hodnotila odborná porota v zložení: I. kategória – poézia :predseda poroty – Mgr. Milan Michalík, Goran Lenčo , Mgr. Eva Abt. Próza: predseda poroty – Mgr. art. Michal Tomasy, Mgr. Bibiana Biziková, Mgr. Gabriela Hamránová. II. kategória – poézia : predseda poroty – Mgr. art. Michal Tomasy, Mgr. Lucia Ondrušová, Mgr. Gabriela Hamránová. Próza: predseda poroty: Mgr. Zuzana Herbrychová, Ing. Ján Cíger, Goran Lenčo. III.kategoria – poezia : predseda poroty: Goran Lenčo, Mgr. Gabriela Očkajová, Mgr. Ivana Ďurkovičová. Próza : predseda poroty: PhDr. Milan Gonda, Mgr. Eva Benčíková, PaedDr. Jana Antálová. IV.a V. kategória – poézia/próza : predeseda poroty: PhDr. Milan Gonda, PaedDr. Jana Čvikotová, Goran Lenčo.