TURČIANSKE DIVADELNÉ DNI 2023 – OCENENÉ SÚBORY

Už tradične Turčianske kultúrne stredisko v Martine zorganizovalo v spolupráci s obcou Belá – Dulice a Národným osvetovým centrom v Bratislave regionálnu súťažnú prehliadku neprofesionálneho divadla mladých a divadla dospelých Turčianske divadelné dni 2023. 31. ročník regionálnej súťažnej prehliadky sa uskutočnil v sobotu 25. marca 2023 v kultúrnom dome obce Belá – Dulice.

Na postupovej súťažnej prehliadke Turčianske divadelné dni 2023 trojčlenná odborná porota v zložení, Mgr. art. Tibor Kubička – predseda poroty, Mgr. art. Zuzana Galková ArtD. a Mgr. Zuzana Pálenčíková udelila tieto ocenenia:

Ocenenie s priamym postupom pre ochotnícky Divadelný súbor Štronzo z Belej – Dulíc s inscenáciou divadelnej hry Alexandra Nikolajeviča Ostrovského „Posledná obeť“ v réžii Juraja Benčíka.

Špeciálnu cenu Turčianskych divadelných dní 2023 odborná porota udelila Žabokreckému ochotníckemu divadlu za uvedenie autorskej rozprávkovej hry „Odvážne dobrodružstvo“ v režií Martina Zachara.

Tretiemu zúčastnenému súboru Ochotníckemu divadelnému súboru Oľgy Borodáčovej z Martina sa rozhodla odborná porota udeliť Čestné uznanie za ich inscenáciu „Rysavá jalovica“ v režií Dany Rusnákovej a kolektívu.

Všetkým oceneným súborom gratulujeme a postupujúcemu súboru DS Štronzo z Belej – Dulíc držíme palce na krajskej postupovej súťaži a prehliadke neprofesionálneho divadla dospelých Turčianske javisko 2023, ktoré sa uskutoční v Štúdiu Slovenského komorného divadla v Martine!

foto: Michal Lašut