Hudba za dverami – pokračuje

Turčianske kultúre stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja aj v tomto školskom roku uskutočňuje, zážitkový seminár pre deti predškolského veku pod názvom “ Hudba je za dverami.“

V rámci workshopu  sa uskutoční 5 tematických stretnutí.

Cieľom workshopu je predstaviť deťom základné pojmy z hudobnej výchovy hravou a zábavnou formou. Prebudiť chuť detí k vnímaniu a poznaniu hudby, jednoduchou rytmikou, hrami a piesňami z turčianskeho regiónu. Za pomoci jednoduchých rytmických hier s rytmickými nástrojmi sa učíme vnímať rytmus okolo nás.

Stretnutia majú hravou formou ukázať deťom krásu hudby ako takej a prebudiť záujem venovať sa hudbe aj v školskom a mládežníckom veku či už na ZUŠ alebo v rôznych záujmovo -umeleckých skupinách.

Pravé stretnutie 6.2. 2024  na tému rytmus s nami zažili aj deti s  MŠ Tajovského. Spolu sme za pomoci hier objavovali a hľadali rytmus okolo nás.

 

Viac o workshope nájdete tuHudba je za dverami – o programe

 

V prípade záujmu o workshop nás môžete kontaktovať:

Mgr. Daniela Kaplánová

Metodička pre literatúru a hovorené slovo, hudbu

literatura@tks.sk

0917 494 708

0905 061 821