Výtvarné spektrum 2024 – konzultácie diel

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského  samosprávneho kraja pripravilo 15. februára 2024 o 16h. vo výstavných priestoroch TKS v Martine konzultácie pre autorov, ktorí by chceli svoje diela prihlásiť do regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2024. Odborným garantom a vyhlasovateľom celej súťaže je Národné osvetové centrum.

Odbornou konzultantkou výtvarných diel bude výtvarníčka Mgr. art. Katarína Vido Škamlová. Umelkyňa študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Viedla galerijné vzdelávanie v Novej synagóge v Žiline, spolupodieľa sa na rozličných umeleckých edukačných projektoch a taktiež sa venuje svojej vlastnej tvorbe (zameranej prevažne na autorské knihy). Je tiež členkou OZ Falošný pohyb – kolektív ľudí zacielený na organizáciu kultúrnych podujatí. Združenie sa orientuje predovšetkým na nekonvenčnú, experimentálnu hudbu a soundart v kontexte československej a medzinárodnej scény, na rôzne prejavy pohybového divadla a performatívneho umenia, vizuálneho umenia a tiež na knižnú vydavateľskú činnosť. Momentálne vystavuje v Turčianskej galérií v Martine.

V každom ročníku súťaže Národné osvetové centrum  vyhlasuje odporúčanú tému, ktorá nie je povinná. Odporúčanou témou pre 61. ročník je PORTRÉT a KRAJINA.

Do súťaže Výtvarné spektrum 2024 sa môžete prihlásiť do 1. marca 2024 vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/prihlasenie.

Vyhodnotenie regionálneho kola  sa uskutoční 8. marca 2024. Vyhlásenie výsledkov a vernisáž sa uskutoční 27. marca 2024.

Tešíme sa na Vaše práce.

 Mgr. Jarmila Kollárová, metodik pre vizuálne umenie, vytvarnictvo@tks.sk, 0917 494 708