Život ako dar Yaman el Cielo

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo prezentáciu a krst knihy, ktorej autorom je Martin Hrotek.
Martin miluje prírodu, kde trávi svoj voľný čas najmä behaním, rozjímaním a na prechádzkach so svojou rodinou.
Knižka je o tuláckych dobrodružstvách, o spoznávaní kúska našej Zeme, o spoznávaní samého seba, o joge, behu….
Podujatie sa uskutoční 16. 2. 2024 o 16.16 h vo výstavných priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.
Mgr. Radoslav Pančík
riaditeľ
Turčianske kultúrne stredisko v Martine