42. NÁRODNÍ SOUTĚŽ AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE

Aj tento rok v susednej českej republike zorganizovali NIPOS-ARTAMA, Zväz českých fotografov, z. s.
a Vlastivedné múzeum Olomouc v spolupráci s Centrom podpory umeleckých aktivít Hradec Králové
a Spoločnosťou Praha fotografická, z. s. a Domom detí a mládeže Olomouc 42. ročník Národnej súťaže amatérskej fotografie.

Poslaním súťaže je konfrontácia tvorby fotografov, ktorí nie sú na svojej tvorbe existenčne závislí. Národná súťaž a následné výstavy majú za úlohu nielen predstaviť to najlepšie, čo sa v poslednom období zrodilo na celoštátnej úrovni, ale aj na základe porovnania jednotlivých snímok a hodnotenia poroty napomôcť k ďalšiemu tvorivému rozvoju fotografie.

Sme nesmierne radi, že v rámci sprievodného programu jubilejného 50. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2022, môžeme prezentovať tvorbu víťazov tejto vrcholnej prehliadky amatérskej fotografie z Českej republiky.

Výstava „42. Národní soutěž amatérské fotografie“ je inštalovaná v priestoroch Turčianskej knižnice v Martine (Divadelná č. 4619/5) a potrvá do 18.11. 2022.