Program 50. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby – AMFO

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samospráv-neho kraja organizuje v dňoch 4. – 6. novembra 2022, 50. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby – AMFO. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetove centrum v Bratislave, hlavným partnerom súťaže je Slovenská národná knižnica v Martine, spoluorganizátormi sú Turčianska galéria v Martine a Turčianska knižnica v Martine. Podujatie bolo podporené z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a taktiež s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja a Národného osvetového centra.

Počiatky súťaže sa datujú od roku 1973, avšak jej história a názov AMFO sa viaže s oveľa skorším obdobím, s rokom 1965 a iniciatívou martinských fotografov z Fotoklubu DK ROH ZŤS (dnes Fotoklub Karola Plicku) priniesť celoštátnu (československú) súťaž amatérskej fotografie spolu s výstavou do Martina (do priestorov DK ROH – dnešný DK Strojár). Aj súčasný názov AMFO (Amatérska fotografia) znamenal Amatérska martinská fotografia. Súťaž mala svoj vizuál v podobe jednotného grafického logotypu používaného v Československu. Spolu so súťažou AMFO prebiehala aj prehliadka diapozitívov pod názvom DIAFOTO.

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samospráv-neho kraja získalo na základe konkurzu vyhláseného Národným osvetovým centrom poverenie na organizovanie celoštátneho kola súťaže AMFO v rokoch 2021-2024. AMFO je celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby, ktorá je jedinou svojho druhu na Slovensku. Uskutočňuje sa každoročne, keď v priebehu roka postupne prebiehajú regionálne a krajské kolá naprieč Slovenskom a súťaž v novembri vrcholí celoštátnym kolom. Súťaž a aktivity s ňou spojené vytvárajú priestor na vznik a prezentáciu tvorby. Zámerom je podporiť čo najširšiu skupinu tvorcov fotografie, osloviť mladú generáciu autorov.

Do aktuálneho 50.ročníka súťaže AMFO 2022 sa zapojilo celkovo 852 fotografov a fotografiek s takmer 4 000 fotografiami, pričom do celoštátneho kola postúpilo 226 autorov a autoriek s 539 fotografiami. Odborná porota v zložení, predsedníčka poroty Mgr. art. Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD. a členovia poroty doc. Mgr. art. Jozef Sedlák, Mgr. art. Katarína Poliačiková, Mgr. art. Kvet Hoa Nguyen Thi, Bc. Michaela Obšitošová navrhla vystaviť 206 fotografií od 124 autorov a udeliť 25 cien a 29 čestných uznaní.

Víťaza/Víťazku hlavnej ceny a mená ocenených autorov/autoriek budú oznámené na slávnostnom vyhodnotení a vernisáži výstavy AMFO 2022 v piatok 4. 11. 2022 v Slovenskej národnej knižnici v Martine.

Celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby nie je prezentovaná len výstavou vybraných a ocenených fotografií, ale aj ďalšími sprievodnými výstavami a nezabudlo sa ani na atraktívne edukatívne fotoworkshopy, prezentácie či besedy so slovenskými fotografmi.

 

Výstava vybraných a ocenených autorov/autoriek 50. ročníka AMFO bude prístupná pre širokú verejnosť od 5.11 do 31.12.2021 v priestoroch Slovenskej národnej knižnice v Martine. Na martinskej pešej zóne bude v dňoch od 11.10. do 31.12 2022 prezentovaná výstava odporúčanej témy „Pamäť“ AMFO 2022  „PO SLNKU, VIDÍM ŤA, V ZÁVITOCH ČASU“. Výstavu účastníkov a lektorov workshopov na tému „PAMÄŤ TURCA“ bude hostiť od 13.10.2022 do 31.1.2023 Turčianska galéria v Martine. Výstava „PREDSTAVUJEME VÁM … porotcov a lektorov AMFO 2022“ bude prístupná verejnosti vo výstavných priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine od 20.10. do 08. 11. 2022. Priestory Turčianskej knižnice v Martine budú v dňoch od 25.10. do 18.11.2022 prezentovať partnerskú výstavu víťazov tohtoročnej českej národnej súťaže amatérskej fotografie „42. NÁRODNÍ SOUTĚŽ AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE“. Výstavné aktivity na pešej zóne mesta Martin spestrí v dňoch od 3. 11. do 30. 12. 2022 výročná výstava „FOTOGRAFIA 2022“ Fotoklubu Karola Plicku Martin. Exterié-rové priestory Turčianskej galérie v Martine budú v dňoch od 18. 10. do 11. 11. 2022 priestorom pre-zentácie fotografickej výstavy „PRÍBEHY“ autorov Jany Čavojskej a Martina Tomášku

Súčasťou AMFO víkendu v dňoch 5. a 6.11.2022 bude trojica fotografických workshopov spoje-ných s prednáškami. Prvým bude workshop a prednáška pod názvom „AMFO FOTOKÁVA“ s lektorom Šimonom Luptákom, kde účastníci absolvujú fotenie s analógovým fotoaparátom, vyvolávanie čiernobielych a farebných filmov caffenolom v priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine. Workshop a prednáška na tému „JA A MOJE DRUHÉ JA“ s lektorkou Zuzanou Pustaiovou, kde sa účastníci budú venovať hľadaniu vizuálnych odpovedí na otázky, ako napríklad: Kým som? Kým by som bol/-a ak by som žila v inom období, na inom mieste alebo v inej rodine?, bude hostiť pod svojou strechou Turčianska galéria v Martine. V Turčianskej knižnici v Martine sa uskutoční workshop „INSTANTNÁ IDENTITA“ a prednáška venovaná téme instantnej fotografie s lektorkou Emou Lančaričovou.

Počas AMFO víkendu sú pripravené aj dve prezentácie, jedna sa bude venovať partnerskej výstave víťazov tohtoročnej českej národnej súťaže amatérskej fotografie „42. NÁRODNÍ SOUTĚŽ AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE“, výstavu nám vo svojej prezentácií priblíži pán Milan Sedláček z Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu – NIPOS v Prahe. Aj ďalšia prezentácia bude venovaná fotografickým aktivitám z Českej republiky, tentokrát sa bude prezentovať tvorba a činnosť „ATELIÉRU FOTOGRAFIE“, Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne.

Pestrú paletu sprievodných podujatí 50. ročníka AMFO dopĺňa aj 12. ročník festivalu „BEZ HRANÍC“, ktorý sa koná v dňoch 3. až 5.11.2022 v Martine.

Program jubilejného 50. ročníka AMFO, bude pokračovať aj v priebehu mesiaca november a december 2022, kedy sa v priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine uskutočnia diskusie s viacerými slovenskými fotografmi k ich autorským publikáciám.

Projekt AMFO 2022 je realizovaný s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja, Fondu na podporu umenia, Národného osvetového centra, v spolupráci s Slovenskou národnou knižnicou, Turčianskou knižnicou v Martine a mestom Martin.

Pevne veríme, že 50. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby – AMFO 2022 bude motiváciou a inšpiráciou do ďalšej tvorivej práce nielen pre ocenených a vystavených autorov či autorky z celého Slovenska, ale aj jedinečným zážitkom pre všetkých návštevníkov bohatého programu AMFO 2022.

Tešíme sa na vás a na spoločné AMFO zážitky.