O zlatú guľôčku – vyhodnotenie súťaží

V sobotu 10. februára 2024 sa uskutočnila súťaž O zlatú guľôčku, ktorá bola regionálnym kolom k celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke hudobného folklóru detí Vidiečanova Habovka 2024.

Organizátorom podujatia bolo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Podujatie bolo podporené z finančných zdrojov poskytnutých Národným osvetovým centrom. Vyhlasovateľom a garantom súťaže je Národné osvetové centrum.

Súťaž má postupový charakter a je trojstupňová (regionálna, krajská a celoštátna prehliadka).

Z regionálnych postupových súťaží postupujú víťazi do krajskej súťaží, ktorá sa bude konať 4. mája 2024 v obci Kamenná Poruba . Víťazi krajského kola postupujú do celoštátneho kola, ktoré sa uskutočni 7.-9. júna 2024 v Habovke.

Vystúpenia zhodnotila porota v zložení: 

Phdr. Igor Danihel / predseda poroty / – etnograf, hráč na ľudové nástroje, tanečník, spevák. Dlhoročný riaditeľ Podpolianskych slávností v Detve.

PhD. Mgr. Tatiana Salajová  – speváčka, pedagogička, riaditeľka stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici. Od roku 2004 vedúca ženskej speváckej skupiny Trnky ktorá sa venuje tradičným spevom.

Mgr. Daria Čerpáková – učiteľka hudby, klaviristka, hudobná pedagogička, zapisovateľka a upravovateľka ľudových piesní

Súťažiaci sa nám predstavili v štyroch kategóriách: ľudové hudby, sólisti inštrumentalisti, spevácke skupiny, sólisti speváci/spevácke duá

V kategórii ľudové hudby vystúpila Ľudová hudba DFS Turiec pod vedením Pavla Dvorana, ktorá získala zlaté pásmo a priamy postup na krajské kolo súťaže.

V kategórii sólista inštrumentalista bola prihlásená jedna účastníčka – Adela Mihaliková, ktorá si svojou hrou na cimbale vybojovala zlaté pásmo a priamy postup na krajské kolo súťaže.

Podľa výsledkov poroty: Kategória ľudových hudieb a inštrumentalistov boli obsadené po jednom účastníkovi, no v oboch prípadoch to boli výstupy primerané veku účinkujúcich s aranžmánom a výstavbou čísla pôsobivou pre diváka, hravosťou a pútavosťou pre hráčov. Ich kultivovaný prejav hovorí o dobrom vedení mladých muzikantov.“

V kategórii spevácke skupiny sa zúčastnili 4 spevácke skupiny:
Priamy postup na krajské kolo získala Dievčenská spevácka skupina DFS Lúčik pod vedením Mgr. Gabriely Očkajovej. Návrh na postup získala spevácka skupina z DFS Turiec.

Podľa výsledkov poroty: „V kategórii speváckych skupín je viditeľná stopa zasväteného odborného vedenia nielen na samotnom speve skupín, ale aj na výbere piesní, dramaturgii a v neposlednom rade i oblečení detí, využívajúc rozmanitosť a variabilitu jednotlivých typov ľudového odevu.“

V kategórii sólisti speváci a spevácke duá bolo prihlásených najviac súťažiacich, 41 detí. Priamy postup na krajské kolo získal Filip Skoršepa. Návrh na postup získali Júlia Vaňková a Lucia Balážová.

Podľa výsledkov poroty: „Väčšia časť sólistov spievala bez hudobného sprievodu, čo je náročné na udržanie intonačnej línie a všetky prípadné nedokonalosti vokálneho prejavu sú ľahko identifikovateľné. Napriek tomu boli spevácke výkony na dobrej úrovni a celé podujatie bolo pre všetkých účastníkov veľmi príjemným.“

Odborná porota vybrala aj 16 najlepších spevákov sólistov, ktorí sa zúčastnia Koncertu v záhrade SNM Etnografického múzea, ktorý sa bude konať v nedeľu 9.6.2024, ako sprievodné podujatie 40. Turčianskych slávnosti folklóru.

Viac informácií nájdete na odkaze: Výsledková listina O zlatú guľôčku 2024

Gratulujeme výhercom a prajeme veľa úspechov na ďalších kolách súťaže Vidiečanova Habovka. Veríme, že súťaž bola obohacujúcim zážitkom pre divákov a príležitosťou pre detských folkloristov z nášho kraja, aby sa opäť mohli spoločne stretnúť a vzájomne obohatiť o nové skúsenosti v rámci svojej folklórnej tvorby.

 

Mgr. art. Anna M. Mihaliková

Metodik pre folklór a hudbu
Turčianske kultúrne stredisko v Martine
folklor@tks.sk
tel: +421 911 101 401

 

Foto: Michal Lašut