CINEAMA 2023

Milí priatelia, dávame Vám do pozornosti, že sa môžete prihlasovať do regionálneho kola filmárskej súťaže Cineama do 21.02.2023 na www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/prihlasenie. Regionálne kolo sa uskutoční 27.02.2023 v Turčianskom stredisku,

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby Cineama je najstaršou a najprestížnejšou súťažou a zároveň je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Súťaž nadviazala a pokračuje v tradícii celoštátnej súťaže, ktorá sa konala od začiatku 60. rokov minulého storočia s českou súťažou. Pomenovanie Cineama a tento status nadobudla po roku 1993. Súťaž je určená deťom, mládeži a dospelým a  nie je tematicky zameraná ani vymedzená.

Súťaží sa v troch vekových skupinách:  I. veková skupina: autori do 16 rokov a. kategória: II. veková skupina: autori do 21 rokov (okrem poslucháčov a absolventov filmových vysokých škôl III. veková skupina: autori nad 21 rokov (okrem poslucháčov a absolventov filmových vysokých škôl).

V týchto kategóriách:

  1. kategória: animovaný film
  2. kategória: hraný film
  3. kategória: dokumentárny film a publicistika
  4. kategória: experiment a videoklip

Viac informácií nájdete v propozíciach: https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/cineama/