Súťaž Výtvarné spektrum 2023

Milí priatelia, výtvarníčky a výtvarníci
Národné osvetové centrum v Bratislave vyhlasuje 60. ročník celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum. Turčianske kultúrne stredisko v Martine sa aj tento rok podieľa na organizácii regionálneho kola súťaže.

Súťaž je určená neprofesionálnym výtvarníkom od 15 rokov a dospelým, pričom sa súťaží v niekoľkých kategóriách:

A kategória: maľba
B kategória: kresba a grafika
C. kategória: priestorová tvorba
D. kategória: insitná tvorba
E. kategória: digitálna tvorba
F kategória: experiment

V každom ročníku súťaže Národné osvetové centrum vyhlasuje odporúčanú tému, ktorá nie je povinná. Odporúčanou témou pre 60. ročník je AUTOPORTRÉT

Do súťaže Výtvarné spektrum 2023 sa môžete prihlásiť do 8. marca 2023 vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra:

www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/prihlasenie

Súťažné práce môžete doniesť v čase od 9:00 do 14.00 h do priestorov Turčianskeho kultúrneho strediska.
Vyhodnotenie regionálneho kola sa uskutoční 16. marca 2023.
Viac informácií a podmienky súťaže nájdete na:

https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/vytvarne-spektrum/