LETNÝ FOTO FEST 2024 – REPORTÁŽE Z HRANICE

Séria fotografií z východnej, slovensko-ukrajinskej, hranice vznikala postupne od roku 2019,
nielen o nich Vám 20. júna o 18.00 h. príde porozprávať autorka vystavených fotografií Zuzana Gogová.

„Rázovitým regiónom na hranici som prechádzala niekoľkokrát už roky predtým a zakaždým som nadobudla dojem, že objavujem pre mňa nepoznaný a osobitý svet.
V marci 2019 som prestupovala autobusovými stanicami medzi Humenným a Sninou, aby som došla do najvýchodnejších dedín Slovenska. Zakaždým som sa ubytovala v Penzióne Kremenec v Novej Sedlici a odtiaľ šla do neďalekých dedín. V tom istom penzióne som si všimla príznačnú fotografickú knihu Pусины / Rusíni / Rusyns od fotografov Tomáša Leňa a Jozefa Ondzika. Pri jej listovaní som si uvedomila, že títo fotografi, podobne, ako mnohí pred nimi, zachytili kúsok sveta, ktorý (prirodzene) už nie je, a ktorý ma vizuálne, ale aj ľudsky vždy priťahoval. Fragmenty osobitosti, jazykovej mäkkosti a otvorenosti ľudí ale nevymizli úplne, a ja som sa ich snažila nájsť. Keď ma v jari 2021 oslovila novinárka Stanka Harkotová s ponukou pripojiť sa k nej na jej cestách východnou hranicou, o ktorej pripravovala reportážnu knihu, prirodzene som súhlasila. Táto séria fotografií približuje niekoľko príbehov, niekedy iba momentov z ciest, ktorými som chcela zachytiť ľudí v aktuálnom priestore a čase, zväčša na menej poznaných miestach na východnej hranici Slovenska a na jej druhej, ukrajinskej, strane. Podobne ako fotografi a fotografky predo mnou som zaznamenala iba časť života, ktorý v niektorých momentoch mizol priamo pred nami. Kým v jednom momente vítal mňa a Stanku Harkotovú u seba v antikvariáte v Užhorode pán Vasyľ Matola, tak už o niekoľko mesiacov balil posledné knihy a zatváral kníhkupectvo, ktoré vlastnil roky, a kde okrem kníh v ukrajinčine ponúkal aj v čečine a slovenčine. Sled okolnosti ho primäl dokonca opustiť Užhorod. Hlavný zámerom vytvoriť túto sériu bolo zachytiť meniaci sa a miznúci svet na hranici, ktorá prechádzala v priebehu histórie vlastným turbulentným vývojom. Novinárka Stanka Harkotová zachytila príbehy do slov a ja do fotografií.“
Zuzana Gogová