LETNÝ FOTO FEST 2024 – VÝSTAVA TUFOTÍM – HRANICE

Hranice, tie neviditeľné čiary, ktoré si kreslíme v našej mysli. Niektoré sú jasné a ostré, iné skryté
a jemné. V dnešnom svete nás obklopujú nekonečné vrstvy hraníc – sociálnych, právnych,
ekonomických, ekologických, národnostných, náboženských… Najčastejšie narážame na tie
legislatívne, ktoré sa často prekračujú alebo ignorujú. Niektoré z nich nás majú chrániť, iné nás iba
obmedzujú. Žijeme v ére digitálnych hraníc, kde internet a sociálne siete vytvorili nový priestor – hranicu
aj nehranicu zároveň. Touto výstavou chceme predstaviť našu víziu sveta bez obmedzení, kde umenie
nepozná hranice.
Za každou fotografiou, ktorú vám predstavujeme, stojí ľudský príbeh. Tieto príbehy zachytávajú
skúsenosti jednotlivcov, ktorí zápasia s vlastnými hranicami – či už ide o hranice vnútorné alebo tie, ktoré
im kladie spoločnosť. Príbehy, rozprávajúce o hľadaní identity v svete plnom predsudkov a obmedzení.
Spomienky na časy, keď umelci nemohli slobodne tvoriť a boli prenasledovaní za svoju nezávislosť, sú
stále živé. Preto som nesmierne vďačný, že môžem žiť a tvoriť slobodne v tomto okamihu. Vďaka tým,
ktorí prekročili hranice pred nami, môžeme dnes rozprávať tieto príbehy.
Fotografie, ktoré vám predstavujeme, sú inšpirované nedávnymi udalosťami a reálnymi ľuďmi. Každý
snímok rozpráva svoj vlastný príbeh – príbeh o hraniciach, o ich prekračovaní, o sile ľudského ducha.
Tieto príbehy sú pozvánkou na introspektívnu cestu, kde je len na vás, aké hranice si zvolíte – či už ich
budete dodržiavať, prekračovať alebo úplne ignorovať.

kurátor výstavy
Zdeno Ziman