Peklo

Peklo

výstava fotografií Petra Dobiša
doplnená originálnymi linorytmi Vincenta Hložníka

Výstava „Peklo“ je pomenovaná podľa prvej časti Danteho Božskej komédie.
Autor fotografií zobrazuje individuálne osudy ľudí – drogovo závislých, prostitútok, alkoholikov… ocitajúcich sa stále hlbšie bez nádeje na normálny život.  Svojou tvorbou zvyšuje povedomia o tejto problematike a bojuje proti zbytočným predsudkom.
Surovosť reálneho sveta či jeho metafory v podobe pekla sa rovnako objavuje v spracovaní bohatého cyklu grafických ilustrácií Vincenta Hložníka, pre ktorého boli existenciálne témy chrakteristickým aspektom jeho tvorby.
Výstava je verejnosti ponúknutá, ako jedna z prezentačných aktivít pripravovaných v rámci (PO) Letného foto festu 2020. Počas rokov sa jeho ráz výraze menil. Pri jeho zrode stálo práve Turčianske kultúrne stredisko v Martine, ale aj partia ľudí z Fotoklubu Karola Plicku.
Prvé ročníky boli viac menej o možnosti prezentovať netradičné fotografie, formáty na verejných priestranstvách.
Pár rokov dozadu, ako aj dnes sme práve cez fotografiu začali prezentovať rôzne sociálne témy a to prostredníctvom profesionálnych fotografov. Zároveň dávame možnosť prezentovať svoju tvorbu cez tematickú fotografiu aj neprofesionálnym fotografom nielen z Turca. Vďaka dobrej spolupráci s Martinským klubom priaznivcov cestovania a už ani nie tak mladým fotoklubom TuFoTím sa LFF zaraďuje do skupiny hodnotných fotografických podujatí v Turci.
Samozrejme by nemalo svoju váhu, nebyť ľudí, či už z radov členov fotoklubov, alebo aj jednotlivých fotografov, ktorí svojou troškou prispievajú k rozvoju fotografie v Turci. Tu si vytváram priestor na možnosť poďakovať všetkým tým, ktorí čo i len malou mierou prispeli k zviditeľneniu fotografie v Turci.
Aktuálny ročník je iný, nie tak otvorený, tak prezentovaný, ale napriek tomu verím, že priniesol a prinesie do Turca kvalitnú fotografiu, inšpiratívne témy, pri ktorých sa budeme mať  možnosť  baviť aj mimo fotografických výstav.
Výstava „Peklo“ vznikla ako súčasť (PO) Letného foto festu v rámci projektu Kultúrne KLBKO II. Projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Celá výstava vznikla vďaka spolupráci Turčianskeho kultúrneho strediska a Turčianskej galérie v Martine. Otvorenie výstavy hudobne spríjemnil David Bolek.

Výstava bude verejnosti sprístupnená od 18. septembra do 2. decembra 2020 v priestoroch Turčianskej galérie v Martine.

Všetci ste srdečne vítaní.

 

Radoslav Pančík