Presun regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky O zlatú guľôčku na rok 2021

Milí priatelia, vážení kolegovia,

z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie a po konzultácii s Úradom verejného zdravotníctva a krízovým štábom sa Národné osvetové centrum, ktoré je vyhlasovateľom a odborným garantom celoštátnych postupových súťaží v oblasti folklóru a folklorizmu rozhodlo presunúť celoštátnu postupovú súťaž a prehliadku detských sólistov spevákov Vidiečanova Habovka na rok 2021. Na základe súčasných opatrení Turčianske kultúrne stredisko v Martine presúva plánované regionálne kolo O zlatú guľôčku, ktoré sa malo konať 21.11.2020 v obci Žabokreky na prvú polovicu roka 2021. Presný termín a miesto konania bude zverejnený v dostatočnom predstihu.

Veríme, že detské folklórne súbory, jednotlivci zo základných škôl, ako aj ich vedúci budú mať možnosť svoje diela prezentovať v plnej kvalite aj v budúcom roku a za priaznivejšej situácie. Zároveň by sme vám chceli poďakovať za pomoc, kooperáciu a tvorivú snahu, ktorú ste venovali príprave jednotlivých hudobných a speváckych vystúpení.

 

S úctou

Ing. Soňa Buckulčíková

riaditeľka TKS