Vajanského Martin 2020 – Krajské kolo

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja organizuje 24.septembra podujatie Vajanského Martin 2020krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy jednotlivcov a kolektívov.

Súťažiaci tento rok zabojujú v priestoroch Literárneho múzea Slovenskej národnej knižnice. Na základe pokynov z Národného osvetového centra sa koná celoštátna postupová súťaž Hviezdoslavov Kubín v roku 2020 z dôvodu opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 v obmedzenom režimeV celom systéme súťaže boli zrušené kategórie umeleckého prednesu detí I.-III. kategórie a krajské kolo Vajanského Martin sa preto uskutoční len v rámci 4 kategórií, menovite IV. a V. kategórie:

IV. kategória : žiaci 1. – 4. ročníka stredných škôl, 5. – 8. ročníka osemročných a bilingválnych gymnázií a ostatná nevysokoškolská mládež do 19 rokov vrátane

V. kategória: študenti vysokých škôl bez ohľadu na vek, žiaci 5. – 6. ročníka konzervatórií a dospelí od 20 rokov

a 2 kategórií recitačných kolektívov :

1. kategória – detské recitačné kolektívy a divadlá poézie s vekom účinkujúcich členov súboru do 15 rokov

2. kategória – divadlá poézie a recitačné kolektívy mládeže a dospelých s vekom účinkujúcich členov súboru nad 15 rokov

Súťažiaci recitátori sa stretnú z piatich regiónov žilinského kraja: z Turca, Horného Považia, Liptova, Kysúc a Oravy. Postupujúci recitátori a kolektívy budú reprezentovať svoje kraje v celoslovenskej súťaži, ktorá sa uskutoční 26. – 30. októbra 2020 v Dolnom Kubíne.

Vajanského Martin je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.